2020.03.30 seniorfon 1W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i związanymi z nią niedogodnościami samorząd Województwa Śląskiego wyszedł naprzeciw potrzebom najstarszych mieszkańców naszego regionu poprzez m.in. uruchomienie Śląskiego Telefonu dla Seniora SENIOR-fon.

Usługa ta skierowana jest do Seniorów - mieszkańców naszego regionu. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Numer SENIOR-FONu: 32 506 56 40

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

Funkcję terapeutyczną tj. wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.

Funkcję interwencyjną tj. na infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym.

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

Chcąc dotrzeć do jak największej liczby osób zwracamy się do księdza Proboszcza z prośbą o poinformowanie Parafian o naszej ofercie wsparcia m.in. poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, czy stronie internetowej parafii.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Śląskie Pomaga” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.