Oaza
Grupy Parafialne

Oaza, czyli Ruch Światło-Życie, założona została w Polsce przez księdza Franciszka Blachnickiego, uznanego przez Kościół, za Czcigodnego Sługę Bożego. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Znakiem Oazy jest „Foska” ΦΩΣ ΖΩΗ (fos – zoe) – greckie słowa „światło” i „życie” krzyżujące się w literze „omega”, która jest symbolem Ducha Świętego.

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie „uczniów Jezusa” (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w „Kościele i świecie”. Jest ona związana z posługą na rzecz Kościoła i ruchu. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie dla każdego człowieka.

Program formacyjny realizowany jest w dwóch metodach:

- metodą „światło – życie” polegającą na czytaniu Pisma Świętego, które jest światłem i wprowadzeniu go w swoje życie
- małe grupy formacyjne i rekolekcje letnie.

Stopnie formacji:

ONŻ – Oaza Nowego Życia
OND – Oaza Nowej Drogi
ODB – Oaza Dzieci Bożych

Grupy oazowe z różnych parafii danego regionu spotykają się na Dniu Wspólnoty. Można tam poznać różnych ludzi, z innych parafii, a na diecezyjnym DW w Katowicach nawet z innych miast, nie jest nas mało.

W strukturze Ruchu, można wyróżnić:

- Domowy Kościół (małżeństwa)
- Wspólnoty Dorosłych
- Wspólnoty Młodzieżowe
- Oaza Dzieci Bożych (dzieci z podstawówki)

ORZEGÓW

W naszej parafii oaza jest dość liczna grupa młodzieży od 6 klasy podstawówki aż po studentów, a także mamy grupę dorosłych i cztery kręgi Domowego Kościoła.
Jeśli chodzi o młodycvh,  to jest nas na spotkaniach przeważnie +/- 30. Zaczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00 w piątek. Po Mszy zazwyczaj odbywa się „namiot spotkania”, czyli rozważanie nad wybranym fragmentem Pisma Świętego przez 10 – 20 minut.
Następnie odbywają się spotkania w małych grupach, gdzie w luźnej atmosferze rozmawia się na temat, który animator wcześniej przygotował z konspektu, i w jak najciekawszy sposób stara się je przeprowadzić. Spotkania mają przygotować uczestników do rekolekcji letnich.
Spotkanie oazowe kończymy modlitwą spontaniczną, lub celebracją kolejnego kroku deuterokatechumenatu.
Do domu wracamy między 21.00, a 22.00 najpóźniej, odprowadzamy się grupkami.
Oaza organizuje różne akcje w parafii, takie jak sprzedaż kremówek papieskich, rogalików św. Marcina, zbiórki pieniędzy na cele charytatywne etc.

Wszyscy są bardzo mile widziani, zapraszamy :D

Spotkania Ruchu Światło - Życie w naszej parafii odbywają się
w każdy PIĄTEK wieczorem - rozpoczynamy MSZĄ ŚWIĘTĄ o godzinie 18.00.
 

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w "Drogowskazach Nowego Człowieka". Małżonkowie żyjąc treścią "Drogowskazów" realizują je w "Zobowiązaniach Domowego Kościoła".

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji.

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasady "życie z życia" i zasady organicznego wzrostu.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła Małe grupy do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego - opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954 Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz - rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową.. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987). Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.