Poswiecenie SztandaruPoświęcenie sztandaru Bractwa Szkaplerznego w Orzegowie w parafii p.w. Św. Michała Archanioła miało miejsce 2 lutego 2013 roku.

 O godz. 7.30 członkowie bractwa rozpoczęli Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny , po których odśpiewali pieśń „Królowej swej jam wierność przysięgała” . Następnie ojciec karmelita poświęcił płaszcze brackie, które członkowie będą nosić w czasie uroczystości parafialnych jako znak przynależności do Matki Bożej. Uroczysta Eucharystia odbyła się o 8:00, a prowadził ją wice prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, o. dr Grzegorz Firszt w asyście księdza proboszcza Ryszarda Nowaka oraz naszego parafianina ks. Grzegorza Kwiecień. W czasie kazania o. Grzegorz porównał Święto Matki Bożej Gromnicznej do Światowego Dnia Osób Konsekrowanych i do czcicieli Matki Boskiej z Góry Karmel. Wyjaśnił także znaczenie poszczególnych elementów widniejących na sztandarze – z jednej strony św. Michał Archanioł, patron naszej parafii, a z drugiej Ikona Matki Bożej – Dziewicy Kontemplacji, Królowej i Ozdoby Karmelu oznaczająca, że osoby noszące szkaplerz oddają się w opiekę Maryi. Sztandar zaprojektowały i wykonały karmelitanki z Gniezna . Dziewica Maryja ukazana jest jako postać majestatyczna, pełna wdzięku i piękna. W Niej to, zgodnie z wyrażeniem patriarchy Atenagorasa spotyka się piękno ludzkie i Boskie. Karmelici wzywają Ją jako Matkę, Królową i Ozdobę Karmelu. Lecz również nazywają Ją Siostrą, gdyż zgodnie ze starodawną interpretacją Reguły Karmelitańskiej, bracia Błogosławionej Dziewicy Maryi żyją Jej życiem, czyli uczestniczą w tym samym misterium poświęcenia się Bogu, rozważaniu słowa Bożego, żarliwego wstawiennictwa, wytrwałej pracy i współpracy dla zbawienia świata. Jezus, Chrystus Pan, Niestworzone Światło Ojca, Światło Radosne, jest Światłem ze Światłości, jak wyznajemy w Credo. Właśnie takie przesłanie jest wyrażone poprzez umieszczenie Jezusa w centrum ikony w złotym kręgu na tle białego płaszcza Dziewicy, którego miękkie fałdy ofiarują się Mu jako okrycie dla prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Majestatyczna postać Dziewicy Matki i Królowej Karmelu wpisana w tajemnicę Chrystusa jest Namiotem Słowa, jest mieszkaniem Boga między ludźmi. Maryja jest Dziewicą kontemplacji ze swymi oczyma utkwionymi w tajemnicy, którą nosi w swym sercu. Ona żyje Chrystusem i dla Chrystusa. Żyjąc Nim i kontemplując Go, przybliża nam jednocześnie Boga, którego uczłowieczyła, ofiarując Go nam jako Brata. Niczym żywa hostia ukazuje nam człowieczeństwo Chrystusa – tajemnicę tak ważną dla duchowości Karmelu.

Po homilii nastąpiło poświęcenie sztandaru. Poczet sztandarowy ukazał zgromadzonym wiernym sztandar w całej okazałości. Na zakończenie członkowie bractwa odnowili przyrzeczenia brackie.

Po Mszy Świętej wszyscy członkowie Bractwa wraz z wice prowincjałem o. Grzegorzem,ks. proboszczem oraz zaproszonymi gośćmi zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie, aby uwiecznić to wydarzenie. Po Eucharystii dwie osoby przyjęły szkaplerz święty.

Bractwo szkaplerzne, zaproszeni animatorzy z Kamienia – Brzozowici z Piaśnik oraz przedstawiciele OCDS z Rudy Śl. z parafii Św. Józefa udali się na probostwo na agapę. Podczas spotkania ludzie dzielili się swoimi przeżyciami od czasu przyjęcia szkaplerza, wstąpienia do Bractwa i zawierzenia swojego życia Jezusowi przez ręce Mateńki Szkaplerznej.

 Wywiady z poświęcenia sztandaru Barctwa Szkaplerznego znajdziesz tutaj

Zdjęć do zobaczenia w galerii