wielki postZachęcamy do przeczytania krótkich wywiadów z naszymi parafianami, które zostały przeprowadzone w Środę Popielcową po Mszy Św. o godz. 16:00.

Wywiad I
Aleksandra: Dzień dobry. Chciałabym przeprowadzić z Panem krótki wywiad na temat Wielkiego Postu. Czy zgadza się Pan?
Pan Czesław: Oczywiście.
A: Czym jest dla Pana Wielki Post?
P.Cz: Wielki Post jest dla mnie bardzo ważny. W tym czasie mogę wyrzec się czegoś, co robię źle np. palę papierosy. Podczas tych 40 dni czekam na
ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, na Jego Zmartwychwstanie.
A: A co jest dla Pana najważniejsze w tym czasie?
P.Cz: Najważniejszy jest sakrament pokuty i pojednania oraz chęć poprawy.
A: Dziękuję Panu bardzo.
P.Cz: Ja również dziękuję.

Wywiad II
Katarzyna Wierzbicka: Dzień dobry. Chciałabym przeprowadzić z Panem krótki wywiad dotyczący Wielkiego Postu. Czy wyraża Pan zgodę?
Pan Dariusz: Oczywiście.
K: Czym dla Pana jest Wielki Post?
P. D: Jest to czas, który przygotowuje do świąt Wielkanocnych.
K: Co jest w tym okresie dla Pana najważniejsze?
P.D: Według mnie najważniejsze jest to, aby każdy w tym czasie starał się zbliżyć do Boga i żeby każdy był dobrze przygotowany do najważniejszych świąt dla nas, chrześcijan.
K: Dziękuje bardzo.
P. D: Dziękuję.