cantorumGodzina czytań prowadzona przez Scholę Cantorum Minorum Chosoviensis była pełna wiary. Całej modlitwie przewodniczył kantor. Psalmy zostały odśpiewane silnymi, męskimi głosami, pięknie współbrzmiącymi.

Czytania oraz fragment Ewangelii zachęcały do przemyślenia wielu kwestii związanych zarówno z życiem Zbawiciela, jak i naszą codziennością.
Wieczór 23 marca uważam za bardzo ważne przeżycie, pozwalające jeszcze raz przyjrzeć się życiu Jezusa Chrystusa oraz jego podobieństwom do naszego życia. Po modlitwie została odśpiewana między innymi pieśń "Krzyżu Święty nade wszystko". Przesłanie zawarte w tej pieśni wprowadziło nas w duchowe przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Warto pamiętać o tym, że może fizycznie nie dźwigamy krzyża, ale każdy na swoich barkach niesie ciężar swoich win i codziennych trudów. Może nie wygłaszamy wielkich przemówień do tłumów, ale swoim przykładem możemy pouczać innych.

Agnieszka Gawarecka