KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
DOTYCZĄCY WSPARCIA MIESZKAŃCÓW SYRII.

Drodzy Diecezjanie,
w sobotę 7 września – w odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego Franciszka – wierzący w Chrystusa, a także ludzie dobrej woli trwali na modlitwie w intencji pokoju w świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie.

Wielu podjęło także dzieła pokutne i postne. Dramat, jaki przeżywa naród syryjski, w tym również tamtejsi chrześcijanie, porusza serca, mobilizuje do modlitwy, ale również domaga się działania: zapewnienia uchodźcom żywności, leków, odzieży oraz poczucia minimum bezpieczeństwa. Caritas Polska w imieniu Kościoła w naszej Ojczyźnie, we współpracy z Caritas Jordania, już drugi rok niesie pomoc m.in. dzieciom, realizując projekt edukacyjno-rehabilitacyjny w kilku miejscowościach Jordanii, w pobliżu granicy syryjskiej. Caritas Polska przekazała również pierwszą finansową pomoc poszkodowanym w samej Syrii w wysokości 50 tys. dolarów.

Bracia i Siostry,
Konkretne wsparcie ofiarom wojny w Syrii pragniemy okazać poprzez ogólnopolską modlitwę w niedzielę 6 października br. oraz zbiórkę pieniężną przed kościołami. Proszę, aby każda rodzina – w miarę swoich możliwości - ofiarowała na ten cel równowartość bochenka chleba. Włączmy się w tę akcję humanitarnej pomocy w myśl Chrystusowych słów: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Za okazaną życzliwość i gotowość podjęcia dzieł miłosierdzia wobec cierpiących w Syrii serdecznie dziękuję.

 
Szczęść Boże!
+Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 23 września 2013 r.
VA I-7350/13