koleda 2020ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2019/2020

Poniżej można zapoznać się z planem odwiedzin duszpasterskich. Na to spotkanie prosimy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż i zapaloną świecę. Dzieci i młodzież szkolna kładą na stole zeszyt z katechizacji. Ministranci naszej parafii dziękują za dary materialne przekazane w czasie wizyt duszpasterskich, które zostaną przekazane na wyjazd wakacyjny do Włoch..

SOBOTA 30.11.2019 r. godz. 14.00
1. ul. Zielińskiego 1-1A; 2C-2 
2. ul. Zielińskiego 7-7A; 5-5A; 3-3A 
3. ul. Zielińskiego 4D-4 
4. ul. Zielińskiego 6C-6
NIEDZIELA 01.12.2019 r. godz.14.00 
1. ul. Zielińskiego 13-13A; 11-11A; 9-9A 
2. ul. Piechy 7A-7; 5B-5 
3. ul. Piechy 8A-8; 4A-4 
4. ul. Piechy 12B-12; 10-10A 
CZWARTEK 05.12.2019 r. godz.15.30
1. ul. Piechy 2C-2 
2. ul. Piechy 6B-6 
3. ul. Piechy 3B-3 
PIĄTEK 06.12. 2019 r. godz.15.30
1. Latki 7A-7; 5B-5 
2. Latki 3B-3; 1A-1 
3. ul. Piechy 1B-1 
SOBOTA 07.12.2019r. godz.14.00
1. ul. Fojkisa 9B-9; 7B-7 
2. ul. Fojkisa 11C-11 
3. ul. Fojkisa 13-13B; 15-15B 
4. ul. Fojkisa 2 i 8 
NIEDZIELA 08.12.2019 r. godz. 14.00 
1. ul. Fojkisa 3-3B; 5-5A 
2. ul. Fojkisa 1B-1 
3. ul. Fojkisa 6 i 4 
PONIEDZIAŁEK 09.12. 2019 r. godz. 15.30
1. ul. Fojkisa 12 i 10 
2. ul. Bytomska 7-7A 
3. ul. Bytomska 18-10 
WTOREK 10.12.2019 r. godz. 15.30
1. ul. Grunwaldzka 1-11 i 2 
2. ul. Huloka 1-5 
3. ul. Kop. Karol; Bytomska 43; Mateusza i Warszawska 7-1 
ŚRODA 11.12.2019 r. godz.15.30
1. ul. Modrzejewskiej 1B-1 
2. ul. Modrzejewskiej 1D-1C i 3 
3. ul. Modrzejewskiej 20B-20 
CZWARTEK 12.12.2019 r. godz.15.30
1. ul. Bytomska 5B-5 
2. ul. Bytomska 5C-5D 
3. ul. Stroma 4 i 6; 3 i 1; Bytomska 24-52 
PIATEK 13.12.2019 r. godz.15.30
1. ul. Modrzejewskiej 9B-9 
2. ul. Modrzejewskiej 4B-4 
3. ul. Modrzejewskiej 14B-14 
4. ul. Modrzejewskiej 8C-8 
SOBOTA 14.12.2019 r. godz.14.00
1. ul. Modrzejewskiej 2C-2A; 6C-6 
2. ul. Modrzejewskiej 5-5B; 12C-12 
3. ul. Modrzejewskiej 18B-18; 16B-16 
4. ul. Modrzejewskiej 11B-11 
NIEDZIELA 15.12.2019 r. godz.14.00 
1. ul. Bogusławskiego 5 i 7 
2. ul. Bogusławskiego 9 i 14 
3. ul. Hlonda 1 i 5 
4. ul. Hlonda 25-9 
CZWARTEK 19.12.2019 r. godz.15.30
1. ul. Hlonda 37-53 
2. ul. Hlonda 40-46 
3. ul. Hlonda 24-34; Warszawska 14-18 
PIĄTEK 20.12.2019 r. godz.15.30
1. ul. Janty 15-1 
2. ul. Janty 18-4 
3. ul. Joanny 22C-22 
SOBOTA 21.12.2019r. godz.14.00   Noc Konfesjonałów
1. ul. Joanny 28-28B 
2. ul. Joanny 28D-28C; 24D-24C 
3. ul. Joanny 24-24B 
4. ul. Joanny 26C-26 
NIEDZIELA 22.12.2019 r. godz.14.00 
1. ul. Joanny 27C-27 
2. ul. Joanny 18-18E 
3. ul. Joanny 20E-20 
4. ul. Solskiego 17B-17; Hlonda 7 
PIĄTEK 27.12.2019 r. godz. 15.30
1. ul. E. Plater; Bytomska 53-39 
2. ul. Bytomska 4A-2 
3. ul. Bytomska 37-27 
SOBOTA 28 12.2019  r. godz. 14.00 
1. ul. Młodego Górnika 1-9 
2. ul. Młodego Górnika 2-10 
NIEDZIELA 29.12.2019 r. godz.14.00 
1. ul. Jaracza 1-13; 12-2 i Orzegowska 47-49 
2. ul. Orzegowska 52-60; Wysockiej od parzystych; Orzegowska 62-64 
3. ul. Podlas 14 i 16 
PONIEDZIAŁEK 30.12.2019 r. godz. 15.30 
1. ul. Piaseczna 17-5 
2. ul. Piaseczna 4B-4 i 3 
3. ul. Warszawska 10-2 
30.12.2019 r. – DPS
01.01.2020 r. – SIOSTRY ELŻBIETANKI
CZWARTEK 02.01. 2020 r. godz. 15.30
1. ul. Podlas 7 i 5 
2. ul. Podlas 20-20C 
3. ul. Podlas 20F-20D 
PIĄTEK 03.01.2020 r. godz. 15.30
1. ul. Podlas 1B-1 
2. ul. Podlas 36E-36C 
3. ul. Podlas 36B, 36, 36A 
SOBOTA 04.01.2020 r. godz.14.00
1. ul. Podlas 12i-12E 
2. ul. Podlas 12D-12 
3. ul. Podlas 9 i 8 
4. ul. Podlas 3D-3 
NIEDZIELA 05.01.2020 r. godz. 14.00 
1. ul. Podlas 2 od góry 
2. ul. Podlas 4 od góry 
3. ul. Podlas 6 od góry 
4. ul. Podlas 30 od góry 
06.01.2020 r. – Probostwo
ŚRODA 8.01.2020 r. godz. 15.30
1. ul. Podlas 10D-10E 
2. ul. Podlas 10-10C 
CZWARTEK 9.01.2020 r. godz. 15.30 
1. ul. Podlas 24 i 18 
2. ul. Podlas 22-22B 
3. ul. Podlas 22E-22C 
PIĄTEK 10.01.2020 r. godz. 15.30
1. ul. Hlonda 22-8 
2. ul. Puszkina 4-12 
3. ul. Hlonda 33-31; Czapli 2-12 i 7 
SOBOTA 11.01.2020 r. godz. 14.00
1. ul. Królowej Jadwigi 2-6A 
2. ul. Królowej Jadwigi 27A-1 
3. ul. Królowej Jadwigi 10-16 i 29-31 
4. Kolęda dodatkowa
NIEDZIELA 12.01.2020 r. godz. 14.00 
1. ul. Wysockiej 29-31 
2. ul. Przelotowa 4-2; 1-3A 
3. ul. Gliwicka 1-20B; Skalna 9 i 1 oraz 2 
4. Kolęda dodatkowa