Kochani, wobec zaistniałej sytuacji epidemii, zainspirowani pomysłem mojego przyjaciela, znanego Nam z rekolekcji sprzed paru lat Jezuity o. Roberta Więcka, dzielimy się propozycją przeżywania Wielkiego Tygodnia w rodzinnym gronie.

Wielki Tydzień

Zapraszamy do uczestnictwa w liturgii transmitowanej na żywo z naszej kaplicy i kościoła (transmisja emitowana jest na parafialnym profilu Facebook’a; najłatwiej wejść przez naszą stronę www.orzegow.net).

Skoro jednak większość czasu spędzamy w naszych rodzinnych wspólnotach, które są domowym kościołem, to spróbujmy i to dobrze wykorzystać. W naszych propozycjach chodzi o zaangażowanie wszystkich domowników, zarówno dużych jak i małych, starszych i młodszych. Można samemu zrobić to i tamto bez zbędnego wychodzenia z domu.

 

Wielki Czwartek


W domu możesz zrobić samemu lub z całą rodziną medytację o chlebie.

Oto jej „komponenty”:

 • kup, a może lepiej upiecz sam bochenek chleba (toż to frajda dla dzieci) (https://www.gosc.pl/doc/6236091.Zostanwdomu-i-upiecz-chleb)
 • upieczony połóż na obrusie/serwecie na środku stołu, który tak już przygotuj, aby po liturgii zasiąść do uroczystej rodzinnej Agapy – „uczty miłości”.

 

Po Mszy Wieczerzy Pańskiej, na świątecznie przygotowanym stole: 

 • zapal świeczkę,
 • zbierz wszystkich domowników,
 • opowiedz – razem – cały proces, dzięki któremu mamy chleb na stole – począwszy od posiania ziarna, przez żniwa, młyn, zrobienie ciasta, wypiek i… pachnący, chrupiący chleb znajduje się przed nami,
 • odnieś to do Eucharystii – Chleb na życie wiecznego – danej nam przez Pana Jezusa…,
 • podziękuj w modlitwie za dar Eucharystii i dar Komunii Świętej,
 • następnie spożyj ten chleb wspólnie z domownikami najpierw połam się tym chlebem i spożyj sam chleb, poczuj go w dłoniach, powąchaj, posmakuj trzymając w ustach… a potem ucztuj z bliskimi.

Można w tej celebracji skorzystać z pieśni:

"To Ty, nasz Pan, łamany chleb" https://www.youtube.com/watch?v=wkWfo4N6qSE

„Witaj Pokarmie” https://www.youtube.com/watch?v=DgwdukQ3Uvs

Piosenki „Chlebie najcichszy” https://www.youtube.com/watch?v=YCZ2JWsnvww

Podczas wieczornej modlitwy osobistej/rodzinnej niech wybrzmi dziękczynienie
za dar kapłaństwa i za kapłanów
, których Bóg postawił na naszej drodze – za tych,
co chrzcili, co uczyli wiary na wielu poziomach, co spowiadali, co błogosławili małżeństwo, co nieśli sakrament chorych…

Tu może służyć pomocą jedna z najbardziej znanych pieśni eucharystycznych – „Zbliżam się w pokorze” https://www.youtube.com/watch?v=r2dWyZMjUuo

 

17.15 – Wprowadzenie do liturgii – Zdemaskowanie Judasza i Wieczerza Pańska 

Święte Triduum Paschalne

Dzień pierwszy

Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego

18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej
               (transmisja na żywo https://www.facebook.com/ParafiaOrzegow/)

Po Mszy uroczysta Agapa przy rodzinnym stole.

 

Wielki Piątek

09.00 – Liturgia Godzin (tzw. „ciemna” Jutrznia) 
              
(transmisja na żywo https://www.facebook.com/ParafiaOrzegow/)       

Dzień drugi

Misterium Chrystusa Pogrzebanego

Zachęcamy, by o 15.00 zebrać się razem przy stole, na którym jest zasłonięty krzyż
i pomodlić się w intencjach podanych w czasie liturgii Męki Pańskiej (niech członkowie rodzin przygotują poszczególne wezwania – nie wyłączajmy tych najmniejszych)

 1. za Kościół Święty
 2. za papieża Franciszka
 3. za wszystkie stany Kościoła: biskupa Wiktora, Jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny
 4. za katechumenów
 5. o jedność chrześcijan
 6. za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu
 7. za niewierzących w Chrystusa
 8. za niewierzących w Boga
 9. za rządzących państwami
 10. o ustanie epidemii
 11. za strapionych i cierpiących, aby Ojciec oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem.

Całość zakończyć koronką do miłosierdzia Bożego.

https://www.youtube.com/watch?v=ot8NhNES0EQ

17.15 – Wprowadzenie do liturgii – Krzyż wywyższony i zwycięski Męka Pańska

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej (transmisja na żywo https://www.facebook.com/ParafiaOrzegow/)

Wieczorem zrób osobistą lub rodziną adorację Krzyża – odsłoń go, przeczytaj ewangelię o męce i śmierci Pana Jezusa – zaproś do przytulenia (się)…

W trakcie skorzystaj z pieśni pasyjnych, których tyle mamy i znamy.

https://www.youtube.com/watch?v=H_QSpyIauLc

 

Wielka Sobota

To szczególny dzień ciszy – zapraszamy, na ile to możliwe, aby mniej mówić, ale i w tym dniu mniej słuchać radia, telewizji itp.

09.00 – Liturgia Godzin (tzw. „ciemna” Jutrznia) 
              
(transmisja na żywo https://www.facebook.com/ParafiaOrzegow/)       

W modlitwie porannej zechciejmy wspomnieć naszych Zmarłych, którzy odeszli
w nadziei zmartwychwstania…
rozważamy tajemnicę zstąpienia Pana Jezusa
do piekieł
, aby połamać bramy śmierci i wyprowadzić stamtąd dzieci Boże.

W czasie Wigilii Paschalnej jest obfita lektura Bożego słowa, dlatego w ciągu dnia podjąć można niektóre jej elementy, np:

- czytanie o stworzeniu świata (Rdz 1): zobaczyć i ucieszyć się tym, co Bóg daje…to,
co istotne wystarcza…

- czytanie o przejściu przez Morze Czerwone (Wj 14, 15 – 15, 1) – podziękować za łaskę chrztu św.

- czytanie o słowie Bożym (Iz 55, 1-11) – podziękować za dar tego słowa, za Biblię

20.00 – Liturgia Godzin – Nieszpory Wielkiej Soboty

(transmisja na żywo https://www.facebook.com/ParafiaOrzegow/)
+ wprowadzenie do liturgii – Pośród umarłych wolny, Wigilia paschalna

 

Dzień trzeci

Misterium Chrystusa Zmartwychwstałego

21.00 – Wigilia Paschalna w Wielką Noc (transmisja na żywo https://www.facebook.com/ParafiaOrzegow/)

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 

W tym dniu uroczystym, przez transmisję na żywo https://www.facebook.com/ParafiaOrzegow/ zapraszamy do wspólnego świętowania:

08.00 – Jutrznia

09.00 – Msza święta

12.00 – Msza święta

17.00 – NIESZPORY

Nieszpory z Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego kończą

 

Święte Triduum Paschalne

 

 

W domach rodzinnych proponujemy w tę niedzielę:

Podczas porannej modlitwy (jeśli nie uczestniczyłeś w celebracji Wigilii Paschalnej) zapal świecę wielkanocną (zwykła świeca przyozdobiona po domowemu) i pomódl się tekstem/śpiewem Exsultet: https://www.youtube.com/watch?v=XwGqXKeAM5I
i psalmem

 

Ps 118 (117)
Rano przygotujcie wspólnie śniadanie wielkanocne (biały obrus, świeca wielkanocna, potrawy). Zbierzcie się razem (modlitwę niech poprowadzi głowa rodziny lub ktoś inny); odczytajcie fragment ewangelii o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa (J 20,1-9); podziękujcie za ten dar i za dar domowego kościoła, który tworzycie. Następnie odmówcie modlitwę błogosławieństwa stołu wielkanocnego:

Przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego (1 Tes 5, 16-18)

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami,
kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.

Po posiłku przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.

W tę uroczystą niedzielę zapraszamy to wspólnej modlitwy za pomocą Internetu (transmisja na żywo https://www.facebook.com/ParafiaOrzegow/), a tu szczególnie do udziału
we Mszy Świętej oraz Nieszporów z Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
Na wieczornej modlitwie zapal świecę wielkanocną i pomódl się trescią sekwencji wielkanocnej (np. https://www.youtube.com/watch?v=m_On1ni8rqQ )

 

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.