stary cmentarz 02Jak już wszyscy mogli usłyszeć we wcześniejszych komunikatach, nasza parafia uzyskała zgodę na wybudowanie kolumbariów na naszym parafialnym cmentarzu przy ulicy Orzegowskiej. Rozpoczął się zatem proces swoistego „ożywienia” parafialnej nekropolii, która zakłada m.in. rewitalizację najbardziej zaniedbanej części cmentarza.

Oprócz rzeczonego kolumbarium, na cmentarzu pozostaną groby historyczne, którymi będzie zajmować się Parafia i Towarzystwo Miłośników Orzegowa oraz groby rodzinne. Stąd apel do osób mających swoich bliskich pochowanych na naszym starym cmentarzu i pragnących zachować to miejsce pochówku, by zgłosiły się do kancelarii parafialnej celem podjęcia zabezpieczenia tych miejsc. Przez najbliższe pół roku do Wielkanocy 2021 będziemy oczekiwali na tego rodzaju kontakt. Więcej szczegółów do informacji zostanie przekazanych niebawem, a my prezentujemy wizualizacje rewitalizacji starego cmentarza. Plany można oglądać także z przodu kościoła.

stary cmentarz 01