stary cmentarz 02

Od czerwca 2023 r. na nowo "działa" nasz parafialny cmentarz przy ulicy Orzegowskiej.
Zainteresowanych zapraszamy do zagwarantowania rezerwacji grobu. 
INFO ↓

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po uruchomieniu z początkiem czerwca funkcjonowania naszego parafialnego cmentarza przy ul. Orzegowskiej,
zapraszamy do kancelarii parafialnej osoby, które wyrażają chęć zachowania istniejących grobów rodzinnych w celu uiszczenia opłaty rezerwacyjnej
na najbliższe lata
.


Kochani!

Rozpoczyna się „nowe życie” naszego parafialnego – „starego cmentarza” 
przy ulicy Orzegowskiej.

Od teraz decydując o miejscu pochówku naszych bliskich, można wskazać także na ten
przy ulicy Orzegowskiej.
Administratorem tego cmentarza jest Firma Pogrzebowa Hofman,
zatem ustalenia dotyczące wskazania odpowiedniej „kwatery” i zabezpieczenie samego pochówku
należy ustalić w biurze tej Firmy zaś liturgię i rezerwację miejsca grobowego w parafii.

Kolejność podejmowanych kroków przy organizowaniu pogrzebu:

 1. Ustalenie terminu i godziny sprawowania Mszy pogrzebowej na probostwie
  w uzgodnieniu z księdzem.
 2. Ustalenie miejsca pochówku (kwatery) w siedzibie firmy Hofman.
 3. Dokonanie formalności dotyczących liturgicznej części pogrzebu i rezerwacji miejsca na 20 lat w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Nadal bardzo prosimy, aby osoby (które tego jeszcze nie zrobiły), mające swoich bliskich pochowanych na tym naszym cmentarzu, by zgłosiły się osobiście do kancelarii parafialnej 
celem zabezpieczenia tych miejsc (można wcześniej w godzinach urzędowania kancelarii zasięgnąć informacji telefonicznie - 32/2481388).

                                  ks. Ryszard Nowak
                                        proboszcz

 

Z wcześniejszych informacji:

VI 2023 r.

Hofman

Kiedy przybyłem do parafii jako jeden z pierwszych tematów jakie usłyszałem był ten dotyczący naszego parafialnego cmentarza. Zawsze mówiłem, że to „najcierpliwsza” część naszych parafian. Po latach udało się wreszcie spełnić oczekiwania wielu i po wykonaniu niezbędnych prac budowalnych niejako „uruchomić” pierwszą część tej nekropolii. Zatem po 60 latach od ostatniego pochówku zaczyna się niejako „nowe życie” dla tego uświęconego pamięcią o poprzednich pokoleniach orzegowian miejscu.

Od 2019 r. rozpoczął się formalno-administracyjny, a po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń także budowalny proces pozwalający na pochówek w tym miejscu. Przeciągał się on ze względu na czas pandemii oraz napotkane trudności. Teraz pod koniec maja 2023 r. możemy wreszcie ogłosić,
że znów jest możliwe korzystanie z tego cmentarza zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.

Od kilku lat prosiliśmy o kontakt osoby, które mają swoich bliskich pochowanych na naszym cmentarzu i pragnące zachować to miejsce pochówku swoich przodków, a także z perspektywą kontynuacji tam kolejnych pochówków o kontakt. W najbliższym czasie zwrócimy się bezpośrednio do nich o potwierdzenie decyzji o rezerwacji miejsca pochówku ich bliskich.

Niezależnie od tego nadal bardzo prosimy, aby inne osoby, mające swoich bliskich pochowanych
na tym naszym „starym” cmentarzu i które tego jeszcze nie zrobiły, aby zgłosiły się najlepiej osobiście lub telefonicznie do kancelarii parafialnej celem zabezpieczenia tych miejsc
(tel. 32/2481388).

I 2022 r.

Trwają prace budowalne na naszym "starym" cmentarzu parafialnym przy ulicy Orzegowskiej

Po latach koniecznych inwestycji związanych z termomodernizacją  kościoła i probostwa oraz innymi niezbędnymi działaniami nadszedł czas na "rewitalizację" naszego cmentarza. Rozpoczęte aktualnie prace, jak sądzimy, pozwolą nam otworzyć nową kartę w historii tego miejsca, które jak ufamy wróci do swojej "starej-nowej" świetności.

Od samego początku mojego pobytu w parafii (2010 r.), został mi zadany temat "Starego Cmentarza Orzegowskiego". Po latach "żywotności" (ostatnie liczniejsze pochówki miały na nim miejsce w 1957 roku), mniej więcej z końcem lat 70. ubiegłego wieku, rozpoczął sie stan jego postępującej degradacji. Temat powrócił w związku z 700. rocznicą Orzegowa oraz związanym z tym wydarzeniem, powstaniem Towarzystwa Miłośników Orzegowa (2005 r.). TMO podjęło się opieki nad naszą nekropolią, przyjmując to jako jeden ze swoich "sztandarowych" projektów. Nadal, wzorem tradycji poprzedników, pielęgnujemy sprawowanie Eucharystii w intencji naszych orzegowskich przodków. Msze te są sprawowane przy cmentarnym ołtarzu polowym w dzień po Odpuście parafialnym (poniedziałek po ostatniej niedzieli września) oraz w Dzień Zaduszny (2 listopada) o godz. 16.00 (gdy pogoda nam nie pozwala wtedy Msze te odbywają sie w kościele).

Wydaje się, że ten pierwszy etap "uruchamiania" Starego Cmentarza Orzegowskiego zakończy się w pierwszym kwartale 2022 r. Na razie prosiomy o cierpliwość. Kiedy tylko będzie to możliwe zostaną też podane zasady korzystania z naszego cmentarza, które oczywiście nie będą odbiegały od tych powszechnie obowiązujących na innym rudzkich cmentarzach. 

W związku z powyższym nadal bardzo prosimy, aby osoby mające swoich bliskich pochowanych na tym naszym „starym” cmentarzu i pragnące zachować to miejsce pochówku swoich przodków, a także z perspektywą kontynuacji tam kolejnych pochówków, aby zgłosiły się osobiście lub telefonicznie do kancelarii parafialnej celem zabezpieczenia tych miejsc (tel. 32/2481388

IX 2021 r.

Od poniedziałku 9 sierpnia 2021 r. rozpoczęły się prace budowalne na naszym parafialnym cmentarzu przy ulicy Orzegowskiej. 
Zatem formalnie rozpoczął się proces swoistego „ożywienia” tej nekropolii...

Z ważnych informacji na dziś:

 • w części po lewej od wejścia na cmentarz, zachowane grobowce historycznezostały zlokalizowane wzdłuż głównej alejki, po jej lewej stronie
 • wzdłuż południowej linii ogrodzenia powstają coraz lepiej widoczne kolumbaria
 • na lewo od wejścia powstaje miejsce na składowanie śmieci
 • za nim zostanie umiejscowione ujęcie wody(zostanie ona doprowadzone na cmentarz po ostatecznych wymaganych uzgodnieniach)
 • za nim powstanie ossuarium, w którym znajdą się wszelkie znalezione na cmentarzu szczątki kości (mamy świadomość, że ostatnie pochówki miały miejsce ponad 60 lat temu)
 • w osłoniętej dziś części cmentarza powstają piwnice grobowcowe, w których będzie można umieścić po dwie trumny
 • w późniejszym czasie po prawej stronie od wejścia powstaną także miejsca na groby ziemnieurnyskładane do ziemi
 • mamy nadzieję, że jeśli nie spotkają nas jakieś niespodziewane okoliczności to cmentarz zostanie „uruchomiony” na początku przyszłego roku

W związku z powyższym bardzo prosimy, aby osoby mające swoich bliskich pochowanych na tym naszym „starym” cmentarzu i pragnących zachować to miejsce pochówku swoich przodków, a także z perspektywą kontynuacji pochówków w tym miejscu, aby zgłosiły się do kancelarii parafialnej celem zabezpieczenia tych miejsc.

stary cmentarz 01


IV 2021 r.

Jak już wszyscy mogli usłyszeć we wcześniejszych komunikatach, nasza parafia uzyskała zgodę na wybudowanie kolumbariów na naszym parafialnym cmentarzu przy ulicy Orzegowskiej. Rozpoczął się zatem proces swoistego „ożywienia” parafialnej nekropolii, która zakłada m.in. rewitalizację najbardziej zaniedbanej części cmentarza.

Oprócz rzeczonego kolumbarium, na cmentarzu pozostaną groby historyczne, którymi będzie zajmować się Parafia i Towarzystwo Miłośników Orzegowa oraz groby rodzinne. Stąd apel do osób mających swoich bliskich pochowanych na naszym starym cmentarzu i pragnących zachować to miejsce pochówku, by zgłosiły się do kancelarii parafialnej celem podjęcia zabezpieczenia tych miejsc. Przez najbliższe pół roku do końca roku 2021 będziemy oczekiwali na tego rodzaju kontakt. 

IX 2020 r.

Z początkiem września otrzymaliśmy decyzję naszego Urzędu Miasta o możliwości wybudowania kolumbariów na naszym parafialnym cmentarzu przy ulicy Orzegowskiej. Tym samym nareszcie rozpoczął się proces swoistego „ożywienia” tego naszego, parafialnego cmentarza. Więcej szczegółów przekażemy w najbliższym czasie. Jednak już od dzisiaj bardzo prosimy, aby osoby mające swoich bliskich pochowanych na naszym cmentarzu i pragnących zachować to miejsce pochówku zgłosiły się do kancelarii parafialnej celem podjęcia zabezpieczenia tych miejsc. Przez najbliższe pół roku do Wielkanocy 2021 będziemy oczekiwali na tego rodzaju kontakt. Jednocześnie zachęcamy i zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi projektami proponowanej rewitalizacji naszego cmentarza)

VIII 2019 r.

Rozpoczął się proces porządkowania granic i własności działek wchodzących w obręb naszego cmentarza parafialnego przy ul. Orzegowskiej przez Zespół Geodetów Uprawnionych DE KA ER s.c. z Bytomia. Według zapowiedzi proces ten trwa na szczeblu wojewódzkim ok. 2./3. lat. W związku z tym zostały podjęte rozmowy z p. Jerzym Kasperkiem reprezentującym TMO oraz z Firmą Hofman świadczącą Usługi Pogrzebowe, dotyczącą możliwości współpracy w zakresie "uruchomienia" i administrowania tym cmentarzem.