eM.jpg{music}mp3/inne/RadioEM Norbert, Ferdinand Kompalla.mp3{/music}

Norbert, Ferdinand Kompalla, syn Józefa i Klary zd. Lukaszcyk urodził się w Orzegowie 29 maja 1907 r. Ochrzczony został w naszym Orzegowskim kościele św. Michała Archanioła 2 czerwca 1907 r.
W 1924 roku wstąpił do Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo i został wyświęcony na kapłana w 1931 r.

Następnie kontynuował studia w Rzymie zakończone doktoratem z prawa kanonicznego. Był kapelanem schroniska dla bezdomnych im. Brata Alberta i dyrektorem kleryków misjonarskich (profesor teologii moralnej, prawa kanonicznego, historii Kościoła i patrologii).
15 lipca 1940 r. będąc posłuszny poleceniu przełożonych zgłosił się na posterunek gestapo, gdzie został aresztowany i uwięziony najpierw w Krakowie na Montelupich, a następnie osadzony w obozach: Oświęcimiu (30 sierpnia 1940) i w Dachau (12 grudnia 1940). Cierpienie jakiemu został poddany doprowadziło jego organizm do całkowitej ruiny. Wycieńczonego i niezdolnego do pracy umieszczono w bloku tzw. inwalidów, a następnie 1 grudnia 1942 r. zagazowano.
Jest jednym z 122 Sług Bożych wobec których 17 września 2003 roku rozpoczął się, proces beatyfikacyjny drugiej grupy męczenników z okresu II wojny światowej.

W tym roku będziemy obchodzić 70 rocznicę Jego narodzin dla nieba! Módlmy się o Jego beatyfikację!

UWAGA!
Gdyby ktokolwiek wiedział coś o Słudze Bożym, prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.