Powołując się na Kronikę Zakonną Klasztoru św. Elżbiety w Orzegowie stwierdzamy, że Siostry Elżbietanki dochodziły codziennie do posługi w Orzegowie z klasztoru w Goduli od 1902 r. Jedna z Sióstr pracowała w ochronce, która znajdowała się w starej szkole, a druga posługiwała jako pielęgniarka wśród chorych. Doceniając wielkie poświęcenie i pracę sióstr, Ks. Proboszcz Sigulla zdecydował założyć klasztor w swojej parafii. Władze kościelne w osobie Kardynała Koppa z Wrocławia wyraziły zgodę na założenie Klasztoru Sióstr Elżbietanek w Orzegowie. Po zapadnięciu decyzji rozpoczęto budowę dzięki pomocy generalnego dyrektora Doktora Stefana oraz Dyrektora Tlach. Na podstawie oświadczenia Pana Kurta Hrabiego Blücher von Wahlstatt, który pod przysięgą stwierdził, że „posiadłość klasztorna szarych Sióstr św. Elżbiety w Orzegowie była wybudowana na gruncie podarowanym klasztorowi w 1896 r. przez hrabiego Schaffgostch’a. Po zakończeniu budowy dnia 19.10.1905 r. odbyło się poświęcenie nowego klasztoru w Orzegowie i nastąpiło uroczyste wprowadzenie 4 sióstr.

Siostry od samego początku prowadziły przedszkole, żłobek, zajmowały się młodzieżą i chorymi.

Z początkiem II wojny światowej w 1939 r. Siostry zostały zmuszone do opuszczenia Klasztoru. 25.01.1945 r. Siostry powróciły do klasztoru w Orzegowie i ponownie wszczęły działalność przedszkola. 19.03.1945 r. zgłosiło się 160 dzieci. Nie trwało to jednak długo. W styczniu 1946 r. przedszkole przy klasztorze przejęło Rudzkie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Rudzie. W 1948 r.  Siostry ponownie zostały zmuszone do opuszczenia klasztoru podając im jako powód bezprawne zajmowanie budynku. Siostry jednak domagały się swoich praw. Udało im się pozostać w budynku, ale musiały oddać cały parter Rudzkiemu Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. Siostry zostały odsunięte od pracy swego powołania w przedszkolu. Stale jednak opiekowały się chorymi w Orzegowie i pracowały przy parafii m.in.: pracowały w Wydziale Zdrowia, w Kuchni Mlecznej w Przychodni Dziecięcej, w Ambulatorium w Izbie Chorych Kopalni Karol w Orzegowie. Władze kopalni przez Urząd „Administracja Budynków” wymogły na siostrach opłacanie czynszu mieszkaniowego od 1.12.1961 r.  Po rozwiązaniu Kopalni Karol przedszkole przeszło pod zarządzanie Kopalni Szombierki, a później przeszło pod władanie Miasta Ruda Śląska jako Miejskie Przedszkole nr 10.

W 1991r. zostały uregulowane kwestie prawne dotyczące aktów własności nieruchomości. 

1.07.1991r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską Ruda Śląska a Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety Prowincja katowicka. Umowa dotyczyła dzierżawy przedszkola przez Miasto od 1.07. 1991 r. do 31.08.1994 r. Następnie została umowa przedłużona do czerwca 1998r.

Ze  środków Zgromadzenia od września 1997 r. rozpoczął się gruntowny remont kotłowni – wymiana pieca węglowego na olejowy. Od stycznia 1998 r. zostają wymienione kable prądu elektrycznego, zakładanie nowego tynku, wymiana okien drewnianych na plastikowe, wymiana rur kanalizacyjnych, wykonano podłączenie do kanalizacji miejskiej. 10.06 1998 r. odbyło się przekazanie pomieszczeń przedszkola do dyspozycji sióstr na stałe.

12.06.1998r. rozpoczęto intensywne prace remontowe w  pomieszczeniach przedszkola i piwnicy: zmieniono wszystkie tynki, okna, kable, rury kanalizacyjne, ogrzewanie i podłogi. Wszystko było finansowane z oszczędności Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Prowincja katowicka. 31.08.1998r. dokonano poświęcenia i otwarcia Przedszkola św. Elżbiety.

Prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczo-leczniczej przez Siostry Elżbietanki w Orzegowie (na podstawie statystyki i działalności Sióstr Elżbietanek w Orzegowie):

1932-1958
- pielęgnowanie chorych poza domem dzienne i nocne czuwania: 22 208  
- opatrunki:  4 979
- rwanie zębów:  190
- masaż: 2 257
- zakup lekarstw dla chorych: 3 226  
- zastrzyki i inne zabiegi: 11 195
- uczennice do robót kobiecych: 223
- wydane jałmużny: 635
- wydane porcje żywnościowe dla ubogich: 615 220

1932-1949
- dzieci uczęszczające do przedszkola: 1 381

1998-2010
- dzieci uczęszczające do przedszkola (na podstawie ewidencji przyjętych dzieci): 1 080

1993-2009
- wydane porcje żywnościowe dla ubogich: 86 428

1998 -2010
- pielęgnowanie chorych w ich własnych domach: 3 120

Obecnie w Klasztorze i Przedszkolu Sióstr Św. Elżbiety modlą się i pracują 3 Siostry
Siostra Maria Helena - przełożona
Siostra Maria Aniela
Siostra Maria Faustyna.