Do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej przygotowuje się młodzież klas ósmych Szkoły Podstawowej. Przygotowanie odbywa się na szkolnej katechezie
i przy parafii. Zainteresowani mogą szczegółowe informacje uzyskać u Duszpasterzy
i Katechetów.

DOROSŁYCH przygotowujemy cztery razy w roku, przed terminami wyznaczonymi przez Kurię Archidiecezjalną na udzielanie tego sakramentu w katowickiej Katedrze.
Zwykle rozpoczynamy z początkiem każdego nowego kwartału. Zainteresowanych prosimy o śledzenie ogłoszeń parafialnych.