Do załatwienia formalności związanych z pogrzebem należy przedstawić: kartę zgonu wypisaną przez lekarza lub akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli to możliwe należy również przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez zmarłego Sakramentów świętych. Od momentu zgłoszenia zgonu, aż do pogrzebu Wspólnota Parafialna modli się za zmarłego po każdej Mszy św. 

Jeżeli osoba zmarła nie była z naszej parafii, należy dostarczyć zgodę na pogrzeb katolicki z parafii, do której należała osoba zmarła. Przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem można już zamówić Mszę św. w 30 dni po śmierci jak również w 1 rocznicę.