w naszej świątyni, o godz. 19.00: 
23 listopada 2023 r.
18 stycznia; 21 marca; 25 kwietnia;
6 czerwca  2024 r.