Chór parafialny
Grupy Parafialne
Obecnie działający w parafii chór mieszany powstał na bazie istniejącego wśród Orzegowian umiłowania śpiewu chóralnego. Iskrą zapalną była zbliżająca się uroczystość prymicji w orzegowskim kościele. Agitacja wśród byłych członków nieistniejącego już chóru „Chopin”, by uświetnić uroczystość była owocna i natychmiastowa. W lutym 1982 roku odbyła się pierwsza próba z pozyskaną na tę okoliczność nauczycielką orzegowskiej szkoły a zarazem parafianką Panią Stefanią Mzyk. W ciągu dwóch miesięcy grupa ponad 30 osób zdążyła wyćwiczyć program i 12 kwietnia 1982 roku uświetnić uroczystość prymicyjną ks. Piotra Machonia.

Wykorzystując zapał wielu dawnych chórzystów z chóru „Chopin”, a także pozyskanych nowych osób, a przede wszystkim wielkie zaangażowanie i ofiarność Pani Dyrygent po uroczystości prymicyjnej rozpoczęli próby z myślą o uświetnieniu orzegowskiego odpustu. Pierwszym opiekunem chóru w okresie początkowym był wikary ks. Kazimierz Wolny. Po roku pałeczkę opiekuna przejął proboszcz ks. Józef Grella, który inspirował chór do większej pracy.

Pierwszym poważniejszym występem chóru poza parafią była Katedra Chrystusa Króla w Katowicach. Śpiewali tam w czasie nawiedzenia katedry w Roku Jubileuszowym na nabożeństwie fatimskim w ramach Dnia Dekanatu Rudzkiego.

Pierwszą konfrontacją z innymi chórami był koncert sześciu chórów z okazji 75-tej rocznicy chóru parafii św. Szczepana w Bogucicach. Konfrontacja ta okazała się nie tylko radosna i szczęśliwa ale przede wszystkim pozwoliła chórowi i Pani Dyrygent uwierzyć w siły własne i chóru jako całości. Te dwa występy poza parafią dały i to, że postrzeżono nie tylko bardzo liczny chór, ale zespół o ciekawym wyrazie i brzmieniu.
Poza czysto wokalną działalnością, chór brał udział w pielgrzymce parafialnej do Piekar Śląskich, a od 1987 roku pielgrzymuje na Górę św. Anny i bierze udział w zjeździe chórów kościelnych diecezji opolskiej.

Od pierwszej chwili powstania chóru, przyjął się zwyczaj odwiedzania miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Pierwszą pielgrzymkę - wycieczkę odbyli do Niepokalanowa i Warszawy w dniach 2 i 3 czerwca 1984 roku. W Warszawie zwiedzili ważniejsze dla historii naszej Ojczyzny kościoły, w Niepokalanowie w czasie Mszy św. odśpiewali szereg pieśni eucharystycznych i maryjnych. Ponadto chór pielgrzymował do: Szymanowa, Leśniowa, Częstochowy, Gidel, Lichenia, Poznania, Osiecznej, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Bardo Śląskiego, Makowa Podhalańskiego, Krakowa, Czernej, Mogiły, Myślenic, Staniątek, Szczyrku, Pszowa, Gostyni oraz do Austrii gdzie część chóru zwiedziła Mariazell, Wiedeń, Kalenberg; na Słowacji zwiedzali kościoły w Bratysławie i innych miastach.

Chór współpracuje z chórami działającymi na terenie okręgu chorzowsko - rudzkiego, organizuje wspólne koncerty kolęd.

Do tradycji parafialnej należą corocznie organizowane koncerty kolęd oraz inne uroczystości parafialne, które bez udziału chóru nie sposób sobie wyobrazić. Uroczystościami tymi są: procesje Bożego Ciała, Msze św. prymicyjne, jubileusze kapłańskie i małżeńskie, odpust parafialny, Pasje, Triduum Paschalne, śpiewany różaniec czy Gorzkie Żale, itp.

W dniu 3 stycznia 1988r. chór dostąpił zaszczytu śpiewania kolęd w czasie Mszy św. radiowej w kościele św. Krzyża w Warszawie. W drodze powrotnej dali koncert kolęd w Szymanowie dla sióstr i okolicznej ludności. 22 stycznia 1998r. dwudziestu członków chóru wzięło udział we Mszy św. emitowanej przez Radio „Arka” w Łaziskach Górnych.