AREOPAG WIARY
chrześcijańska agora

Od wielu lat, już po przybyciu do Orzegowa, noszę w sobie pomysł pewnej wspólnej płaszczyzny dla wielu projektów, które są lub będą otwarte na każdego poszukującego sensu życia, stawiającego pytania o wartości, a w tym o wiarę, o obraz Boga, o moralny i etyczny wymiar postaw ludzi, itd., itp. W tym pretekście znajdują się te spotkania, które mają charakter otwarty, a które choć z czasem mogą nabrać pewnej stałej formy, to tematy i sposób ich podejmowania z zasady nie powinny mieć w sobie jakiegoś ideowo, czy wręcz ideologicznie sformalizowanego „kagańca”…


W propozycji, która już istnieje od wielu lat, jednym z projektów jest stałe (cotygodniowe – w czwartki po Mszy św. wieczornej, ok. 18.40) SPOTKANIE MODLITEWNE. Po wcześniejszym etapie wzrostu, dzisiaj trochę „przykurzone” – choć w posłudze w ramach Mszy o Uzdrowienie nabierającego prześwitującego blasku… Tu na pewno mogą wpisywać się takie programy jak Seminarium Odnowy Wiary, Odkrywanie Chrześcijaństwa, Podróż Przemian czy Kurs Alfa i inne istniejące pomysły kilkutygodniowych wydarzeń prowadzących, chociażby niektórych, do rozpalenia ognia zaangażowania w osobistą relację z Bogiem i dla wspólnoty Kościoła… To spotkanie ma charakter otwarty, więc nie jest ograniczone ani wiekiem, ani jakimkolwiek innym kryterium; może na nie przyjść każdy kto chce i szanuje panujące tam zasady…


Kolejnym, od lat istniejącym już projektem są prowadzone przez biblistę – ks. dra Tomasza Kusza spotkania z Pismem Świętym, pod wspólnym tytułem „BIBLIA NA POLIGONIE”. Odbywają się one co miesiąc, w zapowiadane wcześniej – zazwyczaj pierwsze poniedziałki miesiąca – o godz. 19.00, w budynku Klasztoru i prowadzonego przez nasze Siostry Elżbietanki Przedszkola, na ulicy Młodego Górnika. Z czasem nabrały one charakteru spotkań cyklicznie realizujących zadany w poszczególnych latach temat, np. „biblijne jedzenie” (zresztą z zajęciami praktycznymi włącznie ). Tutaj także to spotkanie ma charakter otwarty, więc nie jest ograniczone ani wiekiem, ani jakimkolwiek innym kryterium; może na nie przyjść każdy kto chce i szanuje panujące tam zasady…


Kolejną propozycją, z którą chcemy ruszyć w najbliższym czasie, będą spotkania zatytułowane „GODZINA NIKODEMA”. W zamyśle ma to być otwarte spotkanie dla ludzi, którzy szukają sensu życia, pytają o prawdę, o wartości, o zagadnienia relacji między wiarą a nauką, między wiarą-religią-moralnością i tym podobne tematy … Chodzi o to, aby było takie miejsce i czas na wieczorną, pozbawioną pośpiechu rozmowę, tu może nie tyle indywidualną, jak w przypadku ewangelicznego Nikodema (J 3,1-21), ale w podobnym duchu stawiania otwartych pytań i poszukiwania sensownych odpowiedzi… Spotkania planujemy zasadniczo w trzecie poniedziałki miesiąca w salce pod probostwem o godz. 20.00). Z założenia chcemy, aby i to spotkanie miało charakter otwarty, więc nie jest ograniczone ani wiekiem, ani jakimkolwiek innym kryterium; może na nie przyjść każdy kto chce i szanuje panujące tam zasady…


Innym pomysłem, o podobnym charakterze jak powyższe, jest spotkanie skierowane do młodych (młodzież końcowych klas szkoły podstawowej i szkoły średniej). Mając w pamięci przypowieść o bogatym młodzieńcu, który pyta Pana Jezusa: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”, zatytułowaliśmy je roboczo: „DYLEMATY MŁODZIEŃCA”. Zakładamy, że kryterium uczestnictwa jest wiek, a wspólnym mianownikiem pytania często zdezorientowanych młodych ludzi, o to co jest prawdą, jak żyć, jak się odnaleźć w tym świecie, jak zbudować relacje, jak dogadać się z dorosłymi, jak znaleźć sposób na życie… Te spotkania planujemy zasadniczo w trzecie środy miesiąca o godz. 19.00 w salce pod probostwem.


Dla dzieci proponujemy dwa wydarzenia. Pierwsze będzie w jedną wcześniej zapowiedzianą sobotą miesiąca (zasadniczo pierwszą) i będzie związane Eucharystią sprawowaną specjalnie w intencji wszystkich dzieci i rodzin dzieci naszej parafii oraz jakąś formą „niespodzianki” związaną z tym wydarzeniem. Drugie, które nazwaliśmy „POZWÓLCIE DZIECIOM” będzie zazwyczaj w trzecią sobotę miesiąca i będzie miało formę bardziej aktywnego „wydarzenia”, w którym kreatywność zajęć zabawowo-sprawnościowych ma doprowadzić do rozmowy o Bogu, o zasadach, wartościach, itp… Liczymy, że ten czas i to miejsce może stać się okazją do rozbudzenia pragnień pogłębionego spotkania z Panem Jezusem w grupach formacyjnych.


Powyższa lista projektów jest na dziś możliwa, bo są osoby, które chcą podjąć takie wyzwanie. Spotkania te trwają około 1 godziny do półtorej, zaś dla dzieci ok. 2 godzin. Jesteśmy otwarci na pomoc osób chcących włączyć się aktywnie w te wydarzenia zarówno swoim udziałem a także swoimi pomysłami i świeżym pozytywnie krytycznym, ale i kreatywnym spojrzeniem na to już jest. Oczywiście każdy inny pomysł, który będzie się mieścił w zakresie założeń Areopagu Wiary jest mile widziany. Gdyby ktoś miał takie przynaglenie to zapraszamy do kontaktu z ks. proboszczem…