SAKRAMENT EUCHARYSTII

Do I Komunii św. przystępują uczniowie klas 3. Zapisy dzieci odbywają się na początku każdego roku szkolnego (wrzesień). Rodzice w wyznaczonym terminie zgłaszają swoje dziecko przynosząc do kancelarii parafialnej pamiątkę chrztu św. (jeżeli było dziecko ochrzczone w Orzegowie) lub zaświadczenie o chrzcie (jeżeli chrzest odbył się poza naszą parafią). Tak samo wygląda to w przypadku zgłoszenia dziecka w wieku przedszkolnym do Wczesnej Komunii Św.

 Nauki Przedmałżeńskie dla narzeczonych w naszej parafii:

8.09.2018

Nauki odbywają się w domu katechetycznym od 10.00 do 14.00. Zapisy w kancelarii przez zgłoszenie osobiste.  PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO w naszej parafii jest czynna w każdą II i IV sobotę miesiąca od godz. 10.00 - 12.00   Zgłoszenia Telefoniczne pod nr +48721266480  

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Okazja do Spowiedzi od poniedziałku do soboty jest pół godziny przed Mszą św., natomiast w niedzielę kwadrans przed każdą Mszą św.

POGRZEB

Do załatwienia formalności związanych z pogrzebem należy przedstawić: kartę zgonu wypisaną przez lekarza lub akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli to możliwe należy również przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez zmarłego Sakramentów świętych. Od momentu zgłoszenia zgonu, aż do pogrzebu Wspólnota Parafialna modli się za zmarłego po każdej Mszy św. Jeżeli osoba zmarła nie była z naszej parafii, należy dostarczyć zgodę na pogrzeb katolicki z parafii, do której należała osoba zmarła. Przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem można już zamówić Mszę św. w 30 dni po śmierci jak również w 1 rocznicę.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament Namaszczenia Chorych udzielamy przy comiesięcznych duszpasterskich odwiedzinach chorych i starszych parafian, a także w nagłej potrzebie zgłaszając ją do jakiegokolwiek z księży. Termin tych odwiedzin przypada zwykle w drugą sobotę miesiąca i jest podawany w ogłoszeniach parafialnych.