Domowy Kościół
Grupy Parafialne

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw Equipes Notre-Dame.
  Domowy Kościół jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie powstał z inicjatywy Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.
  Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
 Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
  - życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
  - życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
  - stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
  - dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
  - postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.
 Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne — zobowiązania
        (dary, szansę):
  - codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
  - regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  - codzienna modlitwa małżeńska,
  - codzienna modlitwa rodzinna,
  - comiesięczny dialog małżeński,
  - reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
  - uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,
  - uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.
W skład poszczególnych kręgów tworzących Domowy Kościół w naszej Parafii wchodzi około 5 –6  małżeństw i kapłan jako doradca duchowy. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw należących do danego kręgu. Spotkania służą wzajemnemu ubogacaniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań. Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów. Spotkania mają też za zadanie pogłębienie przyjaźni pomiędzy członkami kręgu, w ten sposób może się zawiązać wspólnota ludzi dążących wspólnie do Chrystusa.
Jeżeli chcecie: umacniać swoją wiarę, pielęgnować i pogłębiać miłość małżeńską, nauczyć się rozwiązywania konfliktów, nawiązać głębszy kontakt z dziećmi, doświadczyć życia we wspólnocie - to zapraszamy na comiesięczne spotkania kręgu i oazy wakacyjne!
Bliższych   informacji  udziela  ks. proboszcz Ryszard Nowak.