KIK
Grupy Parafialne

J Grela pogrzeb

Ksiądz proboszcz Józef Grela

W dniu 7 kwietnia odszedł do Pana Ksiądz Józef Grela, z którego inspiracji został założony Klub Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej. Ksiądz Józef urodził się 17 lutego 1945 r. w Katowicach Bogucicach. Święcenia kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1971 r. Po posłudze wikariusza, którą pełnił w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Kobiórze, Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach Dębie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie oraz parafii katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach, w 1983 roku został wikariuszem ekonomem, a w 1984 proboszczem parafii Świętego Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej Orzegowie. Jako proboszcz, w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, ksiądz Józef Grela zaczął organizować na probostwie nieformalne spotkania inteligencji katolickiej. Spotkania odbywały się raz w miesiącu. Były to spotkania z ludźmi nauki, kultury czy sztuki. Wśród zaproszonych gości byli m. innymi: prof. Maciej Bieniasz z ASP w Katowicach, red. Andrzej Grajewski z Gościa Niedzielnego, kompozytor Wojciech Kilar, czy nasz rodzimy malarz, pan Kazimierz Kaliski. Pod koniec 1989 roku na jedno z takich spotkań został zaproszony przez proboszcza Grelę Józef Buszman, ówczesny Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, który przedstawił historię powstania tego Klubu, jego funkcjonowanie oraz zapoznał zebranych ze statutem katowickiego KIK-u. Po tym spotkaniu zrodziła się inicjatywa utworzenia Klubu Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej, gorąco popierana przez księdza Grelę. W dniu 5 grudnia 1989 r. na probostwie Parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie zebrała się 44 – osobowa grupa, która wybrała spośród siebie Komitet Założycielski i przygotowała dokumenty niezbędne do rejestracji. Na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, w dniu 24.01.1990 r. został zarejestrowany Klub Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej. Na patrona Klubu wybrano, zaproponowanego przez księdza Proboszcza, św. Stanisława ze Szczepanowa. Dlatego uroczysta inauguracja działalności Klubu z udziałem J. Ekscelencji ks. Biskupa Ordynariusza Damiana Zimonia, odbyła się w święto św. Stanisława Biskupa 8 maja 1990 r. Pierwszym asystentem kościelnym (i kapelanem) Klubu, decyzją Biskupa Damiana Zimonia, został mianowany ks. Dziekan Józef Grela. Funkcję tę pełnił do roku 1993. Jego następcą został ks. prof. Jan Górecki. Śp. Ksiądz Proboszcz Józef Grela pozostanie we wdzięcznej pamięci członków Klubu Inteligencji Katolickiej jako inicjator utworzenia KIK w Rudzie Śląskiej.

Pogrzeb śp. proboszcza Józefa Greli odbył się 12 kwietnia 2017 r. w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej Orzegowie.

 

J Gorecki pogrzebKsiądz profesor Jan Górecki

W dniu 3 maja, w wieku 72 lat odszedł do Pana ksiądz profesor Jan Górecki. Ksiądz profesor Górecki był emerytowanym pracownikiem Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki Wydziału Teologicznego UŚ. Urodził się 17 lipca 1944 r. w Piekarach Śląskich. Studiował w w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Herberta Bednorza 2 czerwca 1968 r. w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Po posłudze wikariusza, którą pełnił w parafiach: Świętego Wojciecha w Mikołowie (do 1971), Świętej Jadwigi Śląskiej w Katowicach – Szopienicach (do 1974), Świętego Jana Chrzciciela w Tychach (do 1977), Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (do 1981), Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie (1981), Świętego Jerzego w Dębieńsku (do 1983), we wrześniu 1983 został mianowany wikariuszem ekonomem, a w październiku tegoż roku proboszczem parafii Świętego Pawła Apostoła w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu,. Posługę tę pełnił do 2001 roku, kiedy to poświęcił się całkowicie pracy naukowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1993 r. został kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej. Ponadto był asystentem kwartalnika „Sekty i Fakty”. W 1999 powołany został do Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy Hoffmann.

Zainteresowania pastoralne pogłębiał przez studia zaoczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Za pracę doktorską: „Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914 na podstawie «Katolika»” w 1993 roku otrzymał tytuł doktora teologii w zakresie nauk pastoralnych. W 2002 roku na Uniwersytecie Opolskim otrzymał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: „Pielgrzymowanie Górnoślązaków na Górę Świętej Anny w latach 1859-1914”. W 2012 roku, z rąk ówczesnego Prezydenta RP, uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Był autorem wielu publikacji dotyczących pobożności i ruchu pielgrzymkowego na Górnym Śląsku, szczególnie do sanktuariów w Piekarach Śląskich, na Górę św. Anny i do Kalwarii Zebrzydowskiej, m. in.: „Parafia św. Pawła w Nowym Bytomiu”, „Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914”, „Sanktuarium Bogucickie”, „Rudzkie Barbary”, „Krzyże i kapliczki w pejzażu górnośląskim”, „Pielgrzymi szlak na Górę Świętej Anny”, „Siedem wieków z Maryją. Z dziejów parafii Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach”, „Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Bożej Piekarskiej”, „Ślązacy w Kalwarii Zebrzydowskiej”, a także „Anegdoty z koloratką”, „Dowcipy szafarzy całkiem zwyczajnych” oraz licznych artykułów i rozpraw naukowych.

Pogrzeb śp. księdza profesora Jana Góreckiego odbył się 6 maja w bazylice w Piekarach Śląskich.