KIK
Grupy Parafialne

 

Włączając się w obchody 32 rocznicy wyboru na papieża Jana Pawła II Klub Inteligencji Katolickiej Rudzie Śląskiej 19 października zorganizował spotkanie, na które składało się uczestnictwo w Eucharystii oraz wykład ks. prof. Jana Góreckiego pt. „Ekumenizm w nauczaniu Jana Pawła II”.

Ks. profesor zaznaczył, iż na fundamencie soborowej nauki o Kościele można uchwycić istotę ekumenizmu – zbliżenie poprzez wierność Chrystusowi. Jan Paweł II  był przekonany, że jedność jest darem Ducha Świętego dla Kościoła. Ten dar nigdy nie został cofnięty przez Boga. Obecne podziały wśród chrześcijan, to skutek ludzkich błędów i grzechu. Zadaniem ekumenizmu jest przywrócenie widzialnej formy jedności ofiarowanej Kościołowi w dniu Zesłania Ducha Świętego. Papież był przekonany, że prawdziwy ekumenizm jednak nie polega na lekceważeniu różnic dzielących chrześcijan, ale na wspólnym poszukiwaniu prawdy. Temu celowi służyły liczne pielgrzymki oraz otwartość na dialog z wszystkimi wyznawcami Chrystusa. Wzorem jedności dla papieża Polaka była zawsze Trójca Święta, a w swej nauce podkreślał potrzebę „ekumenizmu duchowego”, czyli dążenia do jedności poprzez osobiste nawrócenie.

Po wykładzie uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji,  dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z problemem ekumenizmu.

Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem.

MaP