Oaza
Grupy Parafialne

Oaza, czyli Ruch Światło-Życie, założona została w Polsce przez księdza Franciszka Blachnickiego, uznanego przez Kościół, za Czcigodnego Sługę Bożego. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Znakiem Oazy jest „Foska” ΦΩΣ ΖΩΗ (fos – zoe) – greckie słowa „światło” i „życie” krzyżujące się w literze „omega”, która jest symbolem Ducha Świętego.

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie „uczniów Jezusa” (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w „Kościele i świecie”. Jest ona związana z posługą na rzecz Kościoła i ruchu. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie dla każdego człowieka.

Program formacyjny realizowany jest w dwóch metodach:

- metodą „światło – życie” polegającą na czytaniu Pisma Świętego, które jest światłem i wprowadzeniu go w swoje życie
- małe grupy formacyjne i rekolekcje letnie.

Stopnie formacji:

ONŻ – Oaza Nowego Życia
OND – Oaza Nowej Drogi
ODB – Oaza Dzieci Bożych

Grupy oazowe z różnych parafii danego regionu spotykają się na Dniu Wspólnoty. Można tam poznać różnych ludzi, z innych parafii, a na diecezyjnym DW w Katowicach nawet z innych miast, nie jest nas mało.

W strukturze Ruchu, można wyróżnić:

- Domowy Kościół (małżeństwa)
- Wspólnoty Dorosłych
- Wspólnoty Młodzieżowe
- Oaza Dzieci Bożych (dzieci z podstawówki)

ORZEGÓW

W naszej parafii oaza jest dość liczna grupa młodzieży od 6 klasy podstawówki aż po studentów, a także mamy grupę dorosłych i cztery kręgi Domowego Kościoła.
Jeśli chodzi o młodycvh,  to jest nas na spotkaniach przeważnie +/- 30. Zaczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00 w piątek. Po Mszy zazwyczaj odbywa się „namiot spotkania”, czyli rozważanie nad wybranym fragmentem Pisma Świętego przez 10 – 20 minut.
Następnie odbywają się spotkania w małych grupach, gdzie w luźnej atmosferze rozmawia się na temat, który animator wcześniej przygotował z konspektu, i w jak najciekawszy sposób stara się je przeprowadzić. Spotkania mają przygotować uczestników do rekolekcji letnich.
Spotkanie oazowe kończymy modlitwą spontaniczną, lub celebracją kolejnego kroku deuterokatechumenatu.
Do domu wracamy między 21.00, a 22.00 najpóźniej, odprowadzamy się grupkami.
Oaza organizuje różne akcje w parafii, takie jak sprzedaż kremówek papieskich, rogalików św. Marcina, zbiórki pieniędzy na cele charytatywne etc.

Wszyscy są bardzo mile widziani, zapraszamy :D