Lubowiecki Karoldata święceń: 17.05.2014.

w Parafii od 2017.

Kilka słów o sobie:
Urodziłem się 24 maja 1987 r.; pochodzę z Tychów, z parafii bł. Karoliny Kózkówny. W Tychach mieszkają moi rodzice oraz młodszy brat wraz ze swoją rodziną. W swojej rodzinnej parafii formowałem się jako ministrant, lektor, a także członek Ruchu Światło-Życie. W rodzinnym mieście ukończyłem Szkołę Podstawową nr 7, Gimnazjum nr 6 oraz Liceum Ogólnokształcące nr 1. Po maturze rozpocząłem studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, które przerwałem po dwóch latach, a następnie wstąpiłem do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia diakonatu przyjąłem 18.05.2013 roku, a święcenia prezbiteratu 17.05.2014 roku. Moje hasło prymicyjne brzmi: Pan mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali» (2 Kor 12,9). Moim pierwszym miejscem kapłańskiego posługiwania była parafia św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim, w której spędziłem 3 lata. Do moich zadań należała opieka nad m.in. Ruchem Światło-Życie (zarówno w parafii, jak i w rejonie wodzisławskim), Dziećmi Maryi, Legionem Maryi. Katechizowałem w Zespole Szkół Technicznych oraz w Szkole Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim. W wakacje prowadzę rekolekcje Ruchu Światło-Życie. Moimi zainteresowaniami są: sport, wędrówki górskie, książki.