W imieniu Przenajświętszej Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Św. Amen!
   Nad czemeśmy zdawna rozmyślali i cośmy wykonać postanowili, ma się spełnić. Nasz Orzegów ma dla swych 3000 katolickich mieszkańców własny kościół otrzymać, Panu Bogu na cześć a pobożnej gminie na zbawienie. Gdy Pan hrabia Schaffgotsch na Kopicach na budowę tąż 30000 marek i miejsce, które kościół ma zajmować, podarował, jego dyrektór  generalny Erbs z wolnych cząstek grubowéch (Freikuxgelderfond) zatém 50000 marek wypośrednił a gmina Orzegów ostatek potrzebnych do budowania pieniędzy dać obiecała, – mogliśmy za dozwoleniem duchownéj i świeckiej zwierzchności budowanie zapocząć.
   Dzisiaj, 30tego Września 1894 r., gdy Wielki Leon XIIIty zajmuje stolicę Apostolską, za panowania Wilhelma IIgo, cesarza Niemieckiego i króla Pruskiego, gdy kardynał Jérzy Kopp był książebiskupem Wrocławskim, – ja Rajnold Schirmeisen, jako proboszcz parafii do św. Trójcy w Bytomiu przynależałéj, za dozwoleniem przewielebnego ordynarusza w pośród wielkiego mnóstwa parafianów kamień węgielny dla tegoż rzymsko - katolickiego kościoła uroczyście poświęciłem.
O! Boże, Panie nasz, którego miłosierdzie nieograniczone a którego miłość i dobroć niema końca, spojrzyj łaskawem okiem na wierny lud Twój. Biedne i przykre jego życie, ale obfita i żywa jego wiara. Pobłogosław, Ojcze niebieski, łzy radości, które przy spojrzeniu na ową od tak dawna pożądaną budowę cieką. Pobłogosław też tąż martwą budowę, aby się na cześć Twoją podnosiła a zakonczoną została; błogosław też nas Twoje żywe świątynie na czas i wieczność. Amen!