1918 – 2018 DROGĄ ŚWIĘTYCH ZNAKÓW...
 NA SETNY JUBILEUSZ KONSEKRACJI NASZEGO KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ORZEGOWIE

Kolejny odpust na naszej Jubileuszowej Drodze Świętych Znaków. Nasza myśl w naturalny sposób wybiega do roku 2018, kiedy to rozpoczniemy całoroczne świętowanie setnej rocznicy konsekracji naszego kościoła. Po Pierwszym roku, kiedy podjęliśmy próbę pogłębienia świadomości naszej chrzcielnej konsekracji oraz po roku bierzmowania, w którym szczególnie przypatrywaliśmy się naszemu Świętemu Patronowi, rozpoczynamy rok poświęcony Najświętszemu Sakramentowi. W trakcie jego trwania, będziemy starali się odnowić naszą świadomość tej szczególnej obecności Chrystusa w Eucharystii.

Zakładam, że trzeba nam będzie skupić się na obudzeniu postawy Adoracji Boga w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, by umieć czerpać moc i siłę do zmagania się o Boże życie w nas i o piękne człowieczeństwo między nami. Ufam, że uda się nam częściej i więcej medytować Boże Słowo wobec wystawionej w monstrancji Hostii. Bardzo chciałbym, aby powstały trzy, czero-osobowe grupy parafian pragnących modlić się przez godzinę w otwartym kościele. Docelowo byłoby super, gdyby udało się takimi zespołami „otworzyć” naszą świątynię rano do godziny 12.00 i od 15.00 do Mszy wieczornej. Myślimy także o monitoringu świątyni, zarówno dla zabezpieczenia Pana Jezusa przed zbezczeszczeniem jak i dla bezpieczeństwa modlących się osób. Już teraz cieszymy się na rekolekcje, które u progu Wielkiego Postu wygłosi nam nasz nowy sąsiad, proboszcz parafii godulskiej – ks. Jarosław Międzybrodzki. Będzie mówił do nas o doświadczeniu bliskości Boga we Mszy Świętej i adoracji ukrytego w Najświętszym Sakramencie Pana Jezusa. Myślę, że najpóźniej od czasu tych rekolekcji, będziemy w naszej świątyni mieli okazję do częstszej adoracji Pana Jezusa. Mam nadzieję, że uda się wiosną wyruszyć w pielgrzymkę do jednego z ostatnich miejsc cudu eucharystycznego, jakie miało miejsce w naszej polskiej Sokółce. Po drodze zapewne zatrzymamy się parokrotnie i nawiedzimy miejsca szczególnie związane z kultem Eucharystii. Na pewno też nadal będziemy starali się jeszcze piękniej i bardziej świadomie sprawować i uczestniczyć w każdej Mszy świętej... Niejako w przededniu Uroczystości Pierwszokomunijnych, od 6 do 7 maja 2014 r. będziemy w naszej wspólnocie parafialnej mieli okazję gościć peregrynującą po Polsce figurę Św. Michała Archanioła z Sanktuarium Monte San’Angelo na górze Gargano, do którego nasza reprezentacja pielgrzymowała w kwietniu br. Ufam, że będzie to bardzo owocny czas odnowy duchowej w naszej parafii i okazja do jeszcze większego umiłowania i pomnożenia kultu naszego Patrona. Już teraz zapraszam na kończący Pięćdziesiątnicę Paschalną, czas Nowenny i wielkie czuwanie – Wigilię Pentacostalną, w sobotni wieczór przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Będziemy w Orzegowie, tak jak w ostatnich latach, z całą mocą wołać słowami bł. Jana Pawła II, „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi!”. Ufamy, że stanie się cud, cud nawrócenia w nas, ale i wokół nas... Bardzo się cieszę, że udało się nam w tym roku dokonać tak pięknej renowacji przedsionka i części pod chórem naszego kościoła. Jak dobry Pan Bóg pozwoli, a i będziemy mieli potrzebne środki, to bardzo chciałbym, aby nowym blaskiem zajaśniała naszego prezbiterium. O to się modlę i do tej modlitwy zachęcam Was wszystkich (i jak to mówiłem już wcześniej, jeśli uważacie, że kierunek zmian jest właściwy, to proszę także o Waszą ofiarność na ten cel – o szczegółach będę informował na bieżąco). Radujemy się, że tak wiele dzieje się wokół nas dobra, choć prawdą jest, że słyszymy też o niemałej ilości spraw trudnych. Chcemy jednak z właściwą chrześcijańskiej nadziei postawą troski i zaangażowania, podjąć wezwania naszej codzienności. Wpatrujmy się zatem z ufnością w Pana Jezusa, który daje nam pokój serca i źródło mocy, byśmy nie ustali w drodze. Nasz Patron niech nam stale przypomina, że aby mądrze żyć, trzeba postawić wszystko na Pana Boga, bo bez Niego, jak mówi mądre polskie przysłowie, ani do proga. A zatem jak św. Michał, niechaj i nasze serca z radością zakrzykną – KTÓŻ JAK BÓG!

ks. Ryszard Nowak
proboszcz