Sakramentu Chrztu św. udzielamy zasadniczo w drugą i w czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.00
Dzieci do Chrztu św. zgłaszają rodzice w Kancelarii Parafialnej. Należy mieć ze sobą
Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

Obowiązkowa nauka dla rodziców i chrzestnych w piątek (przed niedzielą chrzcielną) po Mszy św. wieczornej, ok. godz. 18.30.

Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka

  1. świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  1. akt urodzenia dziecka
  1. dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych
  1. jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.

Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.


Chrzestni

Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Można wybrać matkę lub ojca chrzestnego albo dwoje chrzestnych.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
  2. ukończył 16 lat
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą I odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
  4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Jeżeli chodzi o chrzest osób dorosłych prosimy o zgłoszenie się u Księdza Proboszcza.