Do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej przygotowuje się młodzież klas ósmych Szkoły Podstawowej. Przygotowanie odbywa się na szkolnej katechezie
i przy parafii. Zainteresowani mogą szczegółowe informacje uzyskać u Duszpasterzy
i Katechetów.