Do załatwienia formalności związanych z pogrzebem należy przedstawić:
- Akt zgonu wypisany przez lekarza
- Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
jeśli to możliwe należy również przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez zmarłego Sakramentów świętych. Od momentu zgłoszenia zgonu, aż do pogrzebu Wspólnota Parafialna modli się za zmarłego po każdej Mszy św.