Namaszczenie chorych jpg

Obchód chorych i wiekiem osłabionych parafianodbędzie się w sobotę 13 kwietnia Początek o godz. 7.00. Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Również w sobotę 13 kwietnia odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia dla niewidomych i słabowidzących oraz ich opiekunów w kościele św. Pawła w Nowym Bytomiu. Msza św. o godz. 15.00. Okazja do Spowiedzi od 14.30.