rogal swietomarcinskiZachęcamy do zakupu tradycyjnych rogalików św. Marcina w cenie 3,50 zł za sztukę. Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na dofinansowanie różnych działań Oazy i Dzieci Maryi.