plecakOtwórz rekolekcyjny plecak rodzinny:
Środa Popielcowa

A. Przypowieść: Prawdziwa miłość przemienia każdego.

We wschodniej tradycji, w mistyce wschodniej, jest przepiękna apologia miłości, której narrator używa by pokazać związek między stworzeniem a jego Bogiem. Znaczenie to jest jednoznaczne i można je zatytułować: Prawdziwa miłość przemienia kochanego. Może ono być wspaniałym i pierwszym życzeniem dla każdego małżeństwa. Życzeniem zasadniczym, wyjaśniającym dialog zakochanych w Księdze biblijnej: Pieśń nad pieśniami:

 

Posłuchajmy:
„Pewien mężczyzna zakochał się w kobiecie, która w oku miała białą plamkę. Poślubił ją nie dostrzegając tej skazy. Minęły lata i miłość męża do swojej żony została zamącona i pewnego dnia zapytał ją: „Kiedy powstała ta plamka w twoim oku?” Żona odpowiedziała: Kiedy twoja miłość do mnie zmalała”.Oto jasne życzenie: Każde małżeństwo musi stale odnawiać swoją miłość. DO dyspozycji ma wiele środków: zaczynając od sakramentów Kościoła takich jak sakrament Pokuty i Eucharystii, poprzez wzajemne przebaczanie, przez stałą troskę, aby być coraz większym darem dla drugiego, który ma swoje wady, do wspólnej małżeńskiej modlitwy.

 Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=OSi70curXxg

B. Piosenka: Ciągle zaczynam od nowa
Ciągle zaczynam od nowa,
Choć czasem w drodze upadam,
Wciąż jednak słyszę te słowa:
"Kochać to znaczy powstawać".
Chciałem Ci w chwilach uniesień
Życie poświęcić bez reszty,
Spójrz, moje ręce są puste,
Stoję ubogi, ja, grzesznik.
Przyjm jednak małość mą, Panie,
Weź serce me, jakie jest.

Jestem jak dziecko bezradny,
Póki mnie ktoś nie podniesie.
Znów wraca uśmiech na twarzy,
Gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy.
Wiem, że wystarczy Ci Panie,
Dobra, choć słaba ma wola.
Z Tobą mój duch nie ustanie,
Z Tobą wszystkiemu podołam.
Szukam codziennie Twej twarzy,
Wracam w tę noc pod Twój dach.

Teraz już wiem, jak Cię kochać,
Przyjm moje "teraz", o Panie,
Dziś rozpoczynam od nowa,
Bo kochać to znaczy powstawać.
Kochać to znaczy powstawać.

 Zadanie z plecaka

Czy jesteś szczęśliwy:

 

Jest to bardzo poważny test psycho-duchowy dotyczący Twojego szczęścia, Usiądź głęboko w fotelu, weź ołówek i odpowiedz na postawione pytania.

1. Czy kontemplacje przyrody (pięknych miejsc) uważasz za:
a) względnie interesujące
b) niezwykle interesujące
c) obojętne

2. W jakim stopniu uważasz, że życie zależy od losu?

a) najczęściej, chociaż istnieją pewne wydarzenia i znaki rzeczywistości ukrytej i przeznaczenia ludzkiego.
b) nigdy, ze względu na spojrzenie Boga ogarniające każdą rzecz
c) zawsze, we wszystkich okolicznościach.

3. Na czym twoim zdaniem polega wiara?
a) na relacjach osobowych z Bogiem
b) na rozumnym życiu z innymi
c) na praktykach rytualnych lub moralnych
d) jest sposobem psychologicznej rekompensaty za niepowodzenia.

 4. Oceniając swoje życie uważasz, że jest:
a) puste i bezużyteczne, nawet jeśli jest burzliwe
b) spartaczone, w głębi przez codzienne trudności
c) wyposażone w bogactwa   i   możliwości,   które winne być bardziej
d) wykorzystane rzeczywiście godne zainteresowania i twórcze

5. Jakie jest Twoje postępowanie, gdy ktoś cię krzywdzi?
a) rozmyślasz o odwecie, twoim zdaniem, uzasadnionym
b) nabierasz dobrowolnie dystansu wobec tego faktu
c) pozostajesz długo w defensywie
d) decydujesz się na spokojne wewnętrzne cierpienie
e) popadasz w zniechęcenie.

6. Przebaczać - znaczy dla ciebie:
a) coś dobrego i normalnego
b) coś trudnego choć koniecznego
c) coś. do czego czujesz się niezdolnym
d) coś. co jest bezużyteczne

7. Czy wzgląd na osąd innych warunkuje twoje czyny?
a) aż nazbyt
b) to zależy
c) niewiele

8. Czy chcesz mieć zawsze ostatnie słowo lub rację?
a) bynajmniej
b) średnio
c) bardzo wiele razy

9. Twoim zdaniem zaufanie do siebie będzie najpierw związane z:
a) zdolnościami lub kompetencjami osobistymi
b) brakiem uczucia porażki w swoim życiu
c) obecnością kogoś drugiego (lub wielu, w tym także Boga), którzy otwarcie cię kochają
d) doświadczeniami przeszłymi, które scementowały twoją osobowość

10. Czy nie wydaje Ci się, że jesteś owładnięty poczuciem głębokiej winy związanej z jakimś bolesnym wydarzeniem z przeszłości?

a) tak, lecz nie wiem dlaczego
b) tak, lecz znam samą przyczynę.
c) nie, nie specjalnie.
d) bez wątpienia, lecz to jest niewyraźne

11. Czy według Ciebie najdroższe Ci osoby kochają Cię dostatecznie?
a) tak, dostatecznie
b) raczej nie
c) wcale nie

12. Co pozostawiają w tobie częste przeciwności po pierwszych chwilach rozdrażnienia ?

a) uspokojenie
b) zgorzknienie
c) zaniepokojenie

13. Widok ciężkiej choroby, utraty drogiej osoby lub śmierci powoduje w Twojej, świadomości:
a) zręczne obejście i odsunięcie tego problemu na później
b) postawę: "mnie to nie dotyczy!"
c) powierzchowne uspokojenie
d) częsty lęk

14. Bóg jest dla Ciebie najpierw:
a) Kimś kto dozoruje i wymaga
b) Kimś kto Cię szczególnie kocha
c) Kimś kto nie interesuje się wcale Tobą
d) Kimś kto sądzi i karze
e) Kimś kto czasem jest obecny przy tobie.

15. Kochać kogoś znaczy dla Ciebie najpierw:
a) czuć się z nim dobrze, nawet wtedy gdy jest nieobecny
b) odnajdywać w nim to. czego od niego oczekuję i się spodziewam
c) robić wszystko, aby przyczynić się do jego dobr.i i wolności.

Teraz popatrz na tabele i podlicz punktacje według swoich odpowiedzi,

Gratuluje ! Oto wyniki twojego testu psycho-duchowego:

Pytanie

a

b

c

d

e

1

0

1

-1

 

 

2

0

2

-2

 

 

3

2

1

0

0

 

4

-2

-1

1

2

 

5

-1

1

0

2

0

6

1

2

-1

-2

 

7

-1

0

1

 

 

8

1

0

-2

 

 

9

1

0

3

2

 

10

-1

-2

1

0

 

11

2

1

0

 

 

12

1

-1

0

 

 

13

1

0

2

-1

 

14

0

2

0

-1

1

15

2

0

3

 

 

 

Jeśli masz mniej niż 3 punkty:„Dzień dobry Smutku".
Szczęście możesz znaleźć tam. gdzie go, być może, wcale jeszcze nie szukałeś.

Jeśli masz od 3-9 punktów: „Szczęście nie docenione".
Ono jest już w twoim sercu. lecz nie spostrzegłeś go

 Jeśli masz od 9-15 punktów: „Szczęście w zarodku”.
Chociaż nie ma co do tego wątpliwości, to jednak jest ono zmieszane z niepotrzebnymi troskami.

 Jeśli zgromadziłeś powyżej 15 punktów: Oto prawdziwe szczęście!
Brawo! Droga Szczęścia jest przed Tobą szeroko otwarta! Chodzi tylko o to, ab to szczęście wzrastało w Tobie i rozprzestrzeniało się wokoło!

 (Opracowanie na podstawie: Vivre et faire Vivre 4/1993. ks. Teodor Suchoń)

 

Podziękuj Bogu słowami Psalmu 112

Alleluja. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi:
pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.
Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu,
a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.

Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza,
postępuje w swych sprawach uczciwie.  

Na pewno się nie zachwieje;
sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.
Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;
mocne jego serce, zaufało Panu.

Serce jego stateczne lękać się nie będzie,
aż z góry spojrzy na swych przeciwników.
Rozdaje - obdarza ubogich,
sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;
potęga jego wzmoże się ze sławą.

Widzi to występny, gniewa się,
zgrzyta zębami i marnieje.
Pragnienie występnych wniwecz się obróci.