Piątek po Środzie Popielcowej

Przypowieść: Matka Teresa opowiada

piatekWiele lat temu dwóch młodych ludzi  przyszło do naszego domu i dawali mi wiele pieniędzy na wyżywienie ludzi w naszym domu. W tym czasie, w Kalkucie przygotowywaliśmy  9000 posiłków dziennie. Chcieli, aby te pieniądze przeznaczone były na wyżywienie tych ludzi. Zapytałam ich: Skąd mają tak wiele pieniędzy? Odpowiedzieli mi: Dwa dni temu pobraliśmy się, zawierając sakrament małżeństwa. Przed ślubem zdecydowaliśmy się, że nie będziemy mieli ślubnych ubrań ani nawet wesela. Że damy te pieniądze  tobie. Dla hindusa z wyższej warstwy społecznej to jest skandal, zgorszenie. Wielu było zdumionych widząc, że rodzina tak wysoko postawiona nie ma świątecznych strojów i wesela.

 

Potem zapytałam ich: „Dlaczego to zrobiliście?” Ich odpowiedź była dla mnie bardzo osobliwa: „Tak bardzo się kochamy, że chcieliśmy dać coś dla drugiego, aby zacząć nasze wspólne życie od ofiary”.  Uderzyło mnie bardzo, jak ci ludzie byli głodni Boga. Sposób ukonkretnienia swojej miłości jeden do drugiego wyraził się w największej ofierze. Pewne, że nie zrozumieliście wielkości tej ofiary. Lecz w naszym kraju w Indiach, wiemy jak wielkie znaczenie ma weselny strój i weselna uczta. Przede wszystkim jednak, tych młodych dwoje wykazało się ogromną odwagę w takim zachowaniu.

Na pewno jest t prawdziwa miłość w działaniu. Gdzie ona się zaczyna? We własnym domu. Jak się zaczyna? Wspólnie się modląc. Rodzina, która wspólnie się modli, pozostaje zjednoczona. A jeśli jest zjednoczona, kocha się tak, jak kocha Bóg.

Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=PhPaFM7ykjo

Piosenka : Serce wielkie

Ref.
Serce wielkie nam daj,
zdolne objąć świat!
Panie, serce nam daj,
mężne w walce ze złem!

1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew!
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu!
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas!

2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
Nowi ludzie przeżyją własne życie,
tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
w znaku wiary zjednoczą cały świat.
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

Oglądnąć wspólnie film: „o modlitwie w rodzinie” .