Historia orzegowskiego kościoła - 1918 - 2018


orzegow

Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego kościoła, wysłuchaj prośby swojego ludu i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez naszego Pana...

/Kolekta z Uroczystości Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego/

Moi Drodzy, Kochani...

NARESZCIE! Po siedmiu latach przygotowań i oczekiwań, dane nam jest cieszyć się tak wspaniałą uroczystością setnej rocznicy poświęcenia kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w naszym ukochanym Orzegowie. Przeszliśmy w tym czasie drogą siedmiu świętych znaków sakramentalnych, smakując ich duchowy wymiar wiary, spotkania z Żywym Bogiem, Jezusem obecnym i działającym pośród Nas. Dziś chcemy celebrować ten święty dla nas, materialny – „sakramentalny” znak naszej świątyni, jako miejsca szczególnego, w którym na codzień spotykamy Boga i ludzi Mu ufających...

Sto lat... to siłą rzeczy wspaniały JUBILEUSZ... Nie sposób zatem z tak „okrągłej” rocznicy poświęcenia naszego kościoła nie uczynić pretekstu, by z większą uwagą spojrzeć na orzegowską przeszłość. Jest to również doskonała okazja do pokazania ludzi, dzieła ich umysłów i rąk, a także do wyrażenia im wdzięczności za pozostawione nam wielkie dziedzictwo kulturowe. Jest ono dla współczesnego pokolenia orzegowian wielkim darem, ale jednocześnie zobowiązaniem, aby w odpowiedzialny sposób rozwijać to wspólne dobro..

Współczesna społeczność orzegowska wyrosła z wieloetnicznej, mocno zróżnicowanej, a przez to bardzo bogatej w możliwości tworzenia wielowymiarowej kultury, wspólnoty ludzi mieszkających tu od kilku pokoleń. Wyrosła także z równowagi między tym, co stanowi sacrum i profanum życia społecznego. W rezultacie stworzyło to harmonijny obraz orzegowskiego środowiska, w którym wiara w Boga i w dobroć człowieka przenika się, tworząc jego niepowtarzalny klimat. Warto się nad tym dłużej zatrzymać i zadumać, oddając CZEŚĆ BOGU I SZACUNEK LUDZIOM, którym zawdzięczamy nasze orzegowskie „dzisiaj”...

W tych wdzięcznych przemyśleniach z pewnością pomoże nam najnowsza książka orzegowianina, Krzysztofa Gołąba, napisana na tę jubileuszową okoliczność. Jakkolwiek skupia się ona na historii parafii i kościoła, to jednak czyni to na tle wydarzeń zmieniającego się przez lata kontekstu społecznego, narodowego, religijnego, a także politycznego. Przytoczone fakty dotyczące osób i zdarzeń w Orzegowie, dziś dzielnicy Rudy Śląskiej, a kiedyś samodzielnej, prężnej gminy, w naturalny sposób budzą ZACHWYT NAD FENOMENEM tego miejsca, jego społeczności oraz wspólnoty parafialnej.

Serdecznie zatem zapraszam do wspólnego świętowania Jubileuszu oraz polecam książkę pt. „Historia kościoła i parafii pw. św. Michała Archanioła. W setną rocznicę konsekracji 1918–2018. Ufam, że lektura pobudzi miłość i przywiązanie do naszej „małej ojczyzny”, także poczucie dumy, że jesteśmy depozytariuszami tego miejsca i jego historii oraz uświadomi naszą wielką odpowiedzialności za to wspólne dobro, jakim jest Orzegów.

ks. Ryszard Nowak proboszcz