grupy parafialnePierwsze powakacyjne spotkania grup parafialnych odbędą się:

Dzieci Maryi – w soboty od 10.00 do 12.00 w salkach katechetycznych

Harcerze – w poniedziałki od 17.30 do 19.00 w salce pod probostwem

Ministranci – w soboty o 9.00 w salkach katechetycznych

Oaza – w piątek po Mszy św. wieczornej (zapraszamy młodzież juz od klasy 6 SP).