wykrzyknik minMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ostrzega mieszkańców Miasta przed osobami fałszywie podającymi się za pracowników Ośrodka oraz za opiekunki realizujące na zlecenie Ośrodka usługi opiekuńcze i specjalistyczne. W ostatnim czasie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotarły niepokojące sygnały o tego typu incydentach.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza osoby starsze, niepełnosprawne i samotnie gospodarujące.