stary cmentarz 02Trwają prace budowalne na naszym "starym" cmentarzu parafialnym

przy ulicy Orzegowskiej - INFO poniżej

Od poniedziałku 9 sierpnia 2021 r. rozpoczęły się prace budowalne na naszym parafialnym cmentarzu przy ulicy Orzegowskiej. 
Zatem formalnie rozpoczął się proces swoistego „ożywienia” tej nekropolii...

Z ważnych informacji na dziś:

  • w części po lewej od wejścia na cmentarz, zachowane grobowce historycznezostały zlokalizowane wzdłuż głównej alejki, po jej lewej stronie
  • wzdłuż południowej linii ogrodzenia powstają coraz lepiej widoczne kolumbaria
  • na lewo od wejścia powstaje miejsce na składowanie śmieci
  • za nim zostanie umiejscowione ujęcie wody(zostanie ona doprowadzone na cmentarz po ostatecznych wymaganych uzgodnieniach)
  • za nim powstanie ossuarium, w którym znajdą się wszelkie znalezione na cmentarzu szczątki kości (mamy świadomość, że ostatnie pochówki miały miejsce ponad 60 lat temu)
  • w osłoniętej dziś części cmentarza powstają piwnice grobowcowe, w których będzie można umieścić po dwie trumny
  • w późniejszym czasie po prawej stronie od wejścia powstaną także miejsca na groby ziemnieurnyskładane do ziemi
  • mamy nadzieję, że jeśli nie spotkają nas jakieś niespodziewane okoliczności to cmentarz zostanie „uruchomiony” na początku przyszłego roku

W związku z powyższym bardzo prosimy, aby osoby mające swoich bliskich pochowanych na tym naszym „starym” cmentarzu i pragnących zachować to miejsce pochówku swoich przodków, a także z perspektywą kontynuacji pochówków w tym miejscu, aby zgłosiły się do kancelarii parafialnej celem zabezpieczenia tych miejsc.

stary cmentarz 01

 

Z wcześniejszych informacji:

Jak już wszyscy mogli usłyszeć we wcześniejszych komunikatach, nasza parafia uzyskała zgodę na wybudowanie kolumbariów na naszym parafialnym cmentarzu przy ulicy Orzegowskiej. Rozpoczął się zatem proces swoistego „ożywienia” parafialnej nekropolii, która zakłada m.in. rewitalizację najbardziej zaniedbanej części cmentarza.

Oprócz rzeczonego kolumbarium, na cmentarzu pozostaną groby historyczne, którymi będzie zajmować się Parafia i Towarzystwo Miłośników Orzegowa oraz groby rodzinne. Stąd apel do osób mających swoich bliskich pochowanych na naszym starym cmentarzu i pragnących zachować to miejsce pochówku, by zgłosiły się do kancelarii parafialnej celem podjęcia zabezpieczenia tych miejsc. Przez najbliższe pół roku do końca roku 2021 będziemy oczekiwali na tego rodzaju kontakt.