"Wspomnienia misjonarza z Mandamy" to książka napisana przez Misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej - o. Mariana Bieranata OMI. Zawiera historie, przeżycia i doświadczenia wieloletniej pracy misyjnej pośród Dabów w misji MANDAMA w Północnym Kamerunie. Czytelnik znajdzie w niej także wiele ciekawych szczegółów z życia, obrzędów i zwyczajów miejscowej ludności.

W sobotę 04 czerwca odbędzie się coroczne spotkanie młodzieży na polach lednickich. W tym roku polska młodzież chce się pochylić nad świętością Jana Pawła II, stąd zawołanie tegorocznego spotkania "JPII - liczy się świętość!". Młodzież z parafii naszego dekanatu chce wspólnie tam wyjechać. Głównym organizatorem wyjazdu jest parafia Św. Piusa X. Zapisy młodzieży na ten wyjazd w kancelarii parafialnej. Koszt  wyjazdu wraz z ubezpieczeniem: 60 zł. Wszystkie szczegóły u ks. Marcina Ledwonia z parafii Św. Piusa X.

"Tajemniczy Świat Majów"
W dniach od 29 stycznia do 9 lutego 2012 roku ( ferie zimowe) organizowana jest pielgrzymka do Meksyku, która obejmować będzie urozmaicony i ciekawy program zwiedzania Półwyspu Jukatan (m.in. miejsca, które odwiedzał w swoich podróżacvh Jan Paweł II), Chetumal, Pelenque,Merida a na koniec kilkudniowy odpoczynek w przepięknym kurorcie Cancun.

Oprac. na podst. KAI

Po trzech latach od śmierci Jana Pawła II, w rekordowo krótkim czasie jego proces beatyfikacyjny wkracza w ostatnią, decydującą fazę. Zaledwie w ciągu roku powstał kluczowy, liczący ponad 2, 5 tys. stron dokument procesu - tak zwane positio, czyli opracowanie zebranych materiałów i zeznań świadków. Dokument ten zostanie przekazany Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Tam prace nad nim natychmiast rozpoczną komisje teologów i kardynałów.

Rok 2005
2 kwietnia - o godz. 21.37 "w czasie I Nieszporów święta Miłosierdzia Bożego" w swym pokoju w Watykanie zmarł Jan Paweł II. Jego odejściu do wieczności towarzyszą modlitewnie wielkie rzesze wiernych na Placu św. Piotra, a za pośrednictwem stacji telewizyjnych, obecnych tam i śledzących na bieżąco przebieg wydarzeń, również miliony ludzi na całym świecie. Hołd zmarłemu przed jego trumną wystawioną w bazylice św. Piotra do czasu pogrzebu złożyło ponad 3 mln osób z całego świata, którzy stali często wiele godzin w ogromnej kolejce, by przez chwilę popatrzeć po raz ostatni na jego doczesne szczątki i pomodlić się za niego.
8 kwietnia - na Placu św. Piotra uroczysty pogrzeb Ojca Świętego pod przewodnictwem dziekana Kolegium Kardynalskiego kard. Josepha Ratzingera. Obecne są oficjalne delegacje 169 państw, w tym 10 monarchów, 59 głów państw i 17 szefów rządów oraz ponad 100 tys. osób, którym udało się dostać na Plac. Wśród wiernych widać transparenty z napisem "Santo subito", czyli "Święty natychmiast" - w ten sposób ludzie dali wyraz swemu szacunkowi i miłości do zmarłego oraz przekonaniu, że swoim życiem zasłużył na wyniesienie na ołtarze.
19 kwietnia - kard. J. Ratzinger zostaje wybrany nowym papieżem i przyjmuje imię Benedykta XVI. Wiadomość o tym ogłasza publicznie z głównej loggii bazyliki św. Piotra o godz. 18.44 kard. Jorge Arturo Medina Estévez. Już w pierwszym przemówieniu wygłoszonym po ukazaniu się tłumom na Placu św. Piotra następca Jana Pawła II składa mu hołd, nazywając go "wielkim papieżem" i określając samego siebie jako "zwykłego i skromnego pracownika winnicy Pańskiej". Kilkakrotnie mówi o swym szacunku i przywiązaniu do swego poprzednika w przemówieniach do kardynałów i przy innych okazjach.
9 maja - reskrypt (dokument) prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. José Saraivy Martinsa, informujący, że Benedykt XVI zezwolił na odstąpienie od wymaganego przez przepisy kościelne okresu 5 lat od śmierci danej osoby i na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II od zaraz. Zostaje on ogłoszony oficjalnie 13 maja podczas spotkania nowego papieża z duchowieństwem rzymskim w bazylice św. Jana na Lateranie, wywołując długotrwałą owację zgromadzonych.
18 maja - 85. rocznica urodzin Jana Pawła II - edykt kard. Camillo Ruiniego, wikariusza generalnego Jego Świątobliwości dla diecezji rzymskiej, który "zachęca wszystkich i poszczególnych wiernych, aby nas informowali bezpośrednio bądź przekazywali Trybunałowi Diecezjalnemu Wikariatu Rzymu (...) wszelkie informacje, które mogą zawierać jakiekolwiek elementy przemawiające na korzyść bądź przeciwko opinii świętości wspomnianego sługi Bożego". Dokument ten będzie odtąd wisiał przez dwa miesiące na bramie Wikariatu Rzymu, a także Krakowskiej Kurii Metropolitalnej oraz został ogłoszony na łamach rzymskiego informatora diecezjalnego "Rivista Diocesana" i dzienników "Osservatore Romano" i "Avvenire".
W tym samym dniu imieniem Jana Pawła II został nazwany szczyt górski w masywie Gran Sasso w Apeninach; u jego podnóża kard. J. Saraiva Martins odprawił Mszę św. w intencji zmarłego. Przy jego grobie w Grotach watykańskich liturgię sprawował długoletni sekretarz osobisty Ojca Świętego, abp Stanisław Dziwisz.
3 czerwca - Benedykt XVI mianował abp. Dziwisza metropolitą krakowskim.
28 czerwca - oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w diecezji rzymskiej; postulatorem sprawy zostaje mianowany ks. Sławomir Oder (ur. 7 sierpnia 1960 w Chełmży, wyświęcony 14 maja 1989 dla diecezji toruńskiej; od 13 lat pracujący w Wikariacie Rzymu), który wcześniej był m.in. postulatorem sprawy bł. ks. Stefana Frelichowskiego, kapłana-męczennika, beatyfikowanego przez Jana Pawła II w 1999 r.
4 listopada - rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w archidiecezji krakowskiej: w katedrze na Wawelu pierwsze posiedzenie Trybunału Rogacyjnego pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pieronka.

Rok 2006
29 stycznia - w wypowiedzi dla włoskiego radia RAI ks. Sł. Oder potwierdził pogłoski, że ustalono już cud, który będzie podstawą do wyniesienia papieża Polaka na ołtarze. Podczas tej samej audycji poinformowano, że świadkiem w procesie beatyfikacyjnym będzie Joaquin Navarro-Valls.
W marcu we Francji rozpoczęło się osobne postępowanie kanoniczne w sprawie cudu, przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II. Chodzi o niewyjaśniony z medycznego punktu widzenia przypadek nagłego uzdrowienia z zaawansowanej choroby Parkinsona, czego doznała 45-letnia zakonnica Marie-Simon-Pierre, pracująca w szpitalu na oddziale położniczym.
Gdy zakonnica była już tak chora, że musiała zrezygnować z pracy i z trudem pisała, jej wspólnota zakonna zaczęła modlić się do Jana Pawła II. W ciągu jednej nocy siostra odzyskała pełnię sił i zdrowia.
24 marca - I konsystorz publiczny Benedykta XVI, podczas którego insygnia kardynalskie otrzymało 15 hierarchów, w tym abp Stanisław Dziwisz.
1 kwietnia - w katedrze wawelskiej zakończyła się ostatnia, 29. sesja trybunału pomocniczego w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Sporządzone w trzech egzemplarzach akta procesu, zawierające m.in. zeznania świadków osobiście znających Karola Wojtyłę - Jana Pawła II zostały zamknięte i opieczętowane. Wcześniej metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz odbył ingres kardynalski do katedry wawelskiej. W uroczystej Mszy uczestniczył m.in. premier Kazimierz Marcinkiewicz.
Podczas uroczystej sesji zamykającej prace krakowskiego trybunału poinformowano, że dwa egzemplarze akt zostaną przekazane do Rzymu, gdzie zostaną dołączone do akt głównego procesu prowadzonego przez diecezję rzymską. Zapieczętowane oryginały akt z procesu rogatoryjnego będą przechowywane w archiwum kurii metropolitalnej w Krakowie.
W sesji uczestniczyli wszyscy członkowie trybunału rogatoryjnego: przewodniczący bp Tadeusz Pieronek, sędzia pomocniczy ks. Andrzej Scąber, rzecznik sprawiedliwości ks. Piotr Majer oraz trzej notariusze: ks. Andrzej Wójcik, ks. Stanisław Molendys i ks. Mirosław Czapla. Postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Sławomir Oder złożył przysięgę, w której zobowiązał się przekazać zapieczętowane akta z krakowskiej części procesu do głównego trybunału beatyfikacyjnego, który pracuje w diecezji rzymskiej. Tam trafią dwie kopie akt z zeznaniami świadków przetłumaczonymi także na język włoski. Oryginał akt pozostanie w archidiecezji krakowskiej.
2 kwietnia - w pierwszą rocznicę odejścia do wieczności Jana Pawła II Mszę św. przy jego grobie w Watykanie dla pielgrzymów polskich odprawił jego były sekretarz osobisty ks. Mieczysław Mokrzycki, a w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach - kard. Dziwisz. Grób papieża Polaka odwiedził w tym dniu także prezydent Włoch Carlo Azeglio Ciampi.
3 kwietnia - Mszę św. rocznicową odprawił na Placu św. Piotra Benedykt XVI; w homilii ponownie złożył hołd swemu poprzednikowi, mówiąc, że ofiarował on Bogu i Kościołowi całe swoje życie
27 maja - podczas pobytu w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach swej podróży apostolskiej do Polski Ojciec Święty wyraził nadzieję na "rychłą beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II".

Rok 2007
31 marca - papieski wikariusz dla diecezji Rzymu kard. Camillo Ruini powiedział, że o zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II prosili już kardynałowie uczestniczący w kwietniu 2005 w konklawe, które wybrało Benedykta XVI. Jego wypowiedź miała miejsce w specjalnym wydaniu telewizyjnego programu religijnego "A sua immagine" (Na Jego obraz), poświęconym zakończeniu diecezjalnego etapu tego procesu, 2 kwietnia.
Po raz pierwszy kard. Ruini wspomniał o tym 28 czerwca 2005 roku, gdy rozpoczynał się on w bazylice św. Jana na Lateranie.
2 kwietnia - pierwsza diecezjalna faza procesu zakończyła się po niecałych dwóch latach, w drugą rocznicę śmierci papieża. Prace trybunału kanonicznego zamknięto uroczyście w bazylice świętego Jana na Lateranie. Zgromadzone na tym pierwszym etapie materiały zostały w kilku skrzyniach natychmiast przekazane watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Tak rozpoczęła się druga, tzw. rzymska faza procesu.
28 czerwca - metropolici krakowski i warszawski modlili się przy grobie Jana Pawła II o jego rychłą beatyfikację. Z kard. Stanisławem Dziwiszem i abp. Kazimierzem Nyczem poranną Mszę św. koncelebrowało blisko stu kapłanów, w tym bp Piotr Jarecki. Główną kaplicę Grot Watykańskich wypełniło ponad 350 pielgrzymów.
16 października - Nie żądajcie ode mnie żadnych dat - powiedział ks. prałat Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, pytany przez Radio Watykańskie o termin beatyfikacji Papieża-Polaka. Przypomniał, że "przed beatyfikacją dozwolone są jedynie formy kultu prywatnego, a więc indywidualne przedstawianie próśb przez wstawiennictwo Sługi Bożego, natomiast niedopuszczalne są jakiekolwiek formy kultu publicznego, takie jak wystawianie ołtarzy, obrazów wskazujących już na świętość jego osoby". Inicjatywy takie mogą stać się przeszkodą w procesie - przestrzegł ks. Oder.

Rok 2008
11 marca - ks. Oder powiedział w wywiadzie dla KAI: "Zakończono gromadzenie dokumentów, teraz jest czas ich studiowania, wsłuchiwania się w głos świadectw. Praca nad redagowaniem «positio» jest mocno zaawansowana. «Positio» to dokument stanowiący niejako syntezę całego procesu udokumentowania świętości osoby. W części zatytułowanej Sumariusz, opracowano i zebrano zeznania świadków. Jest też biografia i przedstawienie heroiczności cnót oraz kilka rozdziałów o charakterze technicznym. Natomiast jeśli chodzi o tę zasadniczą część «positio», jest ona praktycznie rzecz biorąc ukończona. Powstaje przy współpracy z relatorem - członkiem Kongregacji ds. Świętych, który czytając opracowania postulatora ma obowiązek wskazać tematy, które powinny być wyjaśnione, dopracowane."
26 marca - Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych bezzwłocznie przystąpi do analizy "positio", jaką przedstawi postulator procesu Jana Pawła II ks. Sławomir Oder. Prefekt tej kongregacji kard. Jose Saraiva Martins, zapewnił w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego, że dykasteria kierowana przez niego pragnie, aby Karola Wojtyłę jak najszybciej można było czcić jako błogosławionego.
Zapytany, na jakim obecnie etapie znajduje się sprawa, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przypomniał, że przed rokiem, dokładnie 2 kwietnia 2007 roku, zakończyła się faza diecezjalna procesu i zgromadzone w niej materiały zostały natychmiast przekazane do Watykanu. Obecnie postulator pracuje nad "positio", "zbiorem wszystkich dokumentów, uporządkowanych w sposób systematyczny i organiczny"; po wydrukowaniu dokument ten zostanie poddany ocenie "różnych gremiów kolegialnych dykasterii".
31 marca - Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II może być niebawem zakończony - powiedział kard. Stanisław Dziwisz. W rozmowie z dziennikarzami metropolita krakowski stwierdził, że przeniesienie grobu Papieża do bazyliki św. Piotra jest prawdopodobne. O takiej możliwości spekulowały w ostatnich dniach włoskie media.
Kard. Dziwisz ocenia, że wszystkie etapy procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II są zachowane, a sam proces idzie bardzo dobrze i może być niebawem skończony. "Niedawno rozmawiałem z Benedyktem XVI i mówiłem mu: Kraków i diecezja krakowska nie będzie naciskać" - zdradził dziennikarzom. Kardynał podkreślił, że papież będzie wiedział kiedy i w jakim momencie ogłosić beatyfikację Jana Pawła II. "Ufamy w mądrość i asystencję Benedykta XVI" - dodał metropolita krakowski.
Kardynał odniósł się także do doniesień włoskich mediów na temat przeniesienia grobu Jana Pawła II do bazyliki św. Piotra. "Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne ze względu na to, że chcą ułatwić ludziom dostęp do grobu. A niewątpliwie z punktu widzenia teologicznego to jest jakieś podniesienie" - stwierdził. Jego zdaniem, myśl o tym to "niewątpliwie przygotowanie do beatyfikacji czy kanonizacji".
31 marca - jest już prawie gotowe "positio", czyli dokument podsumowujący diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Poinformował o tym KAI postulator procesu, ks. Sławomir Oder. "Positio", jak ujawnił, liczy około dwóch i pół tysiąca stron i zajmuje dwa tomy. W tej chwili czeka on na wstęp do tego dokumentu, nad którym pracuje relator procesu, francuski dominikanin o. Daniel Ols.
Nie powinno mu to zająć więcej niż kilkanaście dni, najwyżej miesiąc. Ks. Oder przypomniał, że prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, portugalski kardynał Jose Saraiva Masrtins, zadeklarował, że podległa mu dykasteria podejmie pracę w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II natychmiast po otrzymaniu "postitio".
Jednocześnie zwrócił uwagę, że "złożenie aktu heroiczności cnót nie zamyka jeszcze postępowania procesowego". "Pamiętajmy, że w tej chwili w toku przed kongregacją są dwa procesy, dotyczące tej samej osoby. Jeden to jest proces dotyczący heroiczności cnót, który rzeczywiście jest już na finiszu. I on jest najistotniejszy. Ale pozostaje jeszcze proces dotyczący domniemanego cudu «super miro». Złożenie pozycji o heroiczności cnót otwiera drogę do opracowania pozycji o cudzie".
Ten drugi proces, dodał postulator, nie jest już "skomplikowany i pracochłonny jak ten pierwszy". Wszystkie materiały są już do dyspozycji i nie powinno to zająć więcej, aniżeli "parę tygodni czy miesięcy". Ks. Oder nie chciał komentować wypowiedzi bp. Tadeusza Pieronka, że beatyfikacja Jana Pawła II odbędzie się 16 października tego roku.

Rok 2009
13 maja - komisja teologów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wydała pozytywną opinię w sprawie heroiczności cnót Jana Pawła II.
16 listopada - w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych obradowała komisja kardynałów w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II. Na zakończenie przegłosowano decyzję o skierowaniu do Benedykta XVI prośby o wyniesienie polskiego papieża na ołtarze. Do całkowitego zakończenia procesu beatyfikacyjnego potrzebne jest promulgowanie (zatwierdzenie) przez Ojca Świętego dekretów: o heroiczności cnót Jana Pawła II i o uznaniu cudu przypisywanego jego wstawiennictwu.
19 grudnia - Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamyka zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego.

Rok 2010
Grudzień - posiedzenie Komisji Lekarskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
- posiedzenie Komisji Teologicznej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Rok 2011
12 stycznia - posiedzenie kardynałów i biskupów - członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, którzy wyrazili opinię pozytywną na temat przypisywanego wstawiennictwu Sługi Bożego, Jana Pawła II.

Źródło: www.niedziela.pl