Homilie ks. Ryszard Nowak

2021.01.03 Ks Ryszard Nowak (Łk 2,16-21)

2021.02.07 Ks Ryszard Nowak (Mk 1, 29-39)

2021.04.04. Ks Ryszard Nowak (J 20, 1-9)

2021.04.25 Ks Ryszard Nowak (J 10,11-18)

2021.05.23 Ks Ryszard Nowak (J 15-26-27_ 16, 12-15)

2021.06.06 Ks Ryszard Nowak (Mk 3, 20-35)

2021.07.11 Ks Ryszard Nowak (Mk 6,7-13)

2021.07.25 Ks Ryszard Nowak (J 6, 1-15)

2021.08.08. Ks Ryszard Nowak ( J 6, 41-51)

2021.09.05. Ks Ryszrd Nowak ( Mk7, 31-37)

2021.10.10. Ks Ryszard Nowak ( Mk 10, 17-30 )

2021.11.01 Ks Ryszard Nowak ( Mt, 1-12a)

2021.12.05 Ks Ryszard Nowak ( Łk 3, 1-6)

2021.12.12 Ks Ryszard Nowak (Łk 3, 10-18)

2021.12.19 Ks Ryszard Nowak (Łk 1, 39-45)

2021.12.31. Ks Ryszard Nowak (J 1, 1-18)

 

Homilie ks. Mateusz Pałyz

2021.01.24 Ks Mateusz Pałyz (Mk 1, 14-20)

2021.03.07 Ks. Mateusz Pałyz ( J 2, 13-25)

2021.04.03. Ks Mateusz Pałyz (Mk 16,1-7) Wielka Sobota

2021.05.02 Ks Mateuz Pałyz (J 15,1-8)

2021.05.30 Ks Mateusz Pałyz (Mt 28, 16-20)

2021.06.13 Ks Mateusz Pałyz (Mk 4, 26-34)

2021.08.15. Ks Mateusz Pałyz ( Łk 1, 39-56)

 

Homilie ks. Adam Palion

2021.01.01 Ks Adam Palion ( Łk 2,16-21)

2021.01.10 Ks Adam Palion (Mk1, 7-11)

2021.01.31 Ks Adam Palion ( Mk 1, 21-28

2021.02.21 Ks Adam Palion ( Mk 1,12-15)

2021.03.14 Ks Adam Palion ( J 3, 14-21)

 

2021.04.02. Ks. Adam Palion (J 18, 1-19,42) Wielki Piątek

 

2021.04.18 Ks Adam Palion (Łk 24,35-48)

 

2021.05.09 Ks. Adam Palion (J 15, 9-17)

 

2021.05.16 Ks Adam Palion (Mk 16, 15-20)

 

2021.06.27 Ks Adam Palion (Mk 5,021-24, 35b-43)

 

2021.08.01 Ks Adam Palion (J 6, 24-35)

 

2021.08.29. Ks Adam Palion (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

 

2021.10.03. Ks Adam Palion ( Mk 10, 2-16)

 

2021.10.24. Ks Adam Palion ( Mk 10, 46b-52)

 

2021.11.07 Ks Adam Palion (Mk 12, 41-44)

 

2021.11.21 Ks Adam Palion (J 18, 33b-37)

 

2021.12.24 Ks Adam Palion (Łk 2, 1-14)

 

2021.12.25 Ks. Adam Palion (Łk 2, 15-20)

 

Homilie ks. Sebastian Mandrysz

2021.01.06 Ks Sebastian Mandrysz (Mt 2, 1-12)

2021.01.17 Ks Sebastian Mandrysz ( J 1, 35-42)

2021.02.14 Ks Sebastian Mandrysz ( Mk 1, 40-45 )

2021.03.21 Ks Sebastian Mandrysz ( J, 20-33)

2021.04.01 Ks Sebastian Mandrysz (J13, 1-15) Wielki Czwartek

2021.04.11 Ks Sebastian Mandrysz (J 20,19-31)

2021.07.18 Ks Sebastian Mandrysz (Mk 6, 30-34)

 Homilie ks. Leszek Fliz

2021.09.12. Ks Leszek Fliz ( Mk 8, 27-35)

2021.10.17. Ks Leszek Fliz ( Mk 10, 42-45 )

2021.11.28 Ks Leszek Fliz (Łk 21, 25-28. 34-36)

 

 Rekolekcje

2021.09.19. Ks Piotr Brząkalik Rekolekcje Parafialne ( Mk 9, 30-37)

2021.09.20. Ks. Piotr Brząkalik Rekolekcje Wielkopostne (Łk 8, 16-18)

2021.09.21. Ks. Piotr Brząkalik Rekolekcje Wielkopostne ( Mt 9, 9-13)

2021.09.22. Ks. Piotr Brząkalik Rekolekcje Wielkopostne( Łk 9, 1-6)

2021.09.26. Ks Karol Lubowiecki Kazanie Odpustowe (J 1, 47-51)

2021.11.01 Ks Piotr Machoń ( Mt, 1-12a)