Homilie ks. Ryszard Nowak

2020.01.19 Ks. Ryszard Nowak (J1, 29-34)

2020.02.23 Ks Ryszard Nowak (Mt 5, 38-48)

2020.06.21 Ks. Ryszard Nowak (Mt 10,26-33)

2020.08.02 Ks. Ryszard Nowak (Mt14, 13-21)

2020.10.18 ks. Ryszard Nowak (Mt 22, 15-21)

2020.11.01 Ks Ryszard Nowak (Mt 5, 1-12a)

2020.12.06 Ks Ryszard Nowak (Mk 1,1-8)

Homilie ks. Karol Lubowiecki

2020.01.05 Ks Karol Lubowiecki (J 1,1-18)

2020.02.02 Ks. Karol Lubowiecki (Łk 2, 22-40)

2020.06.07 Ks. Karol Lubowiecki (J 3, 16-18)

2020.06.28 Ks. Karol Lubowiecki (Mt 10, 37-42)

Homilie ks. Adam Palion

2020.09.20 Ks Adam Palion ( Mt 20,1-16a)

2020.11.22 Ks Adam Palion ( Mt 25, 31-46)

2020.12.20 Ks Adam Palion (Łk1, 26-38)

2020.12.25 Ks Adam Palion (Mt 1,1-25)

Homilie ks. Mateusz Pałyz

2020.01.06 Ks. Mateusz Pałyz (Mt 2, 1-12)

2020.01.12 Ks Mateusz Pałyz (Mt 3, 13-17)

2020.02.17 Ks Mateusz Pałyz ( Mt 6, 1-6, 16-18 ) Środa Popielcowa

2020.03.08. Ks Mateusz Pałyz (Mt17, 1-9)

2020.07.12 Ks. Mateusz Pałyz ( Mt 13,1-23)

2020.08.23 Ks Mateusz Pałyz (Mt 16, 13-20)

2020.09.13 Ks. Mateusz Pałyz (Mt 18, 21-35)

2020.10.11 Ks. Mateusz Pałyz (Mt 22, 1-10)

2020.11.15 Ks. Mateusz Pałyz ( Mt25,14-15. 19-21)

2020.12.26 Ks Mateusz Pałyz (Mt 10,17-22)

Homilie ks. Sebastian Mandrysz

2020.02.16 Ks. Sebastian Mandrysz (Mt 5,20-22a. 27-28. 33-34a. 37)

2020.06.14 Ks Sebastian Mandrysz (Mt 9,36-10,8)

2020.07.19 Ks Sebastian Mandrysz (Mt 13,24-30)

2020.08.09 Ks. Sebastian Mandrysz (Mt14, 22-33)

2020.08.30 Ks. Sebastian Mandrzysz (Mt 16, 21-27)

2020.11.08 Ks Sebastian Mandrysz (Mt 25, 1-13)

2020.12.13 Ks Sebastian Mandrysz (J 1,6-8. 19-28)

2020.12.27 Ks Sebastian Mandrysz (Łk 2, 22-40)

Rekolekcje, Goście

2020.02.27 Ks Roman Buchta (Łk 4, 17) REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

2020.02.28 Ks Roman Buchta (Mt 9, 14-15) REKLEKCJE WIELKOPOSTNE

2020.02.29 Ks Roman Buchta (Łk 5, 27-32) REKOLEKCJIE WIELKOPOSTNE

2020.03.01 Ks Roman Buchta (Mt 4, 1-11) REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

2020.09.27 Ks Marek Kąsek kazanie odpustowe (Mt 21, 28-32)

2020.10.25 Ks Maciej Soluch (Mt 22, 34-40)