Osoby fizyczne przekazują darowizny wg zasad:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9b i pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedmiotem odliczania od dochodu mogą być darowizny na cele kultu religijnego, których łączna wartość z tytułów określonych w ust. 1 pkt. 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. 

Podkategorie

Tutaj znajdują się niezbędne informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.