SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Termin Mszy św. ślubnej ustalamy w Kancelarii Parafialnej odpowiednio wcześniej (można wstępnie zrobić to już i rok wcześniej). Na spisanie protokołu przedślubnego umawiamy się w kancelarii na pół roku wcześniej zaś najpóźniej trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu.

Wymagane są  następujące dokumenty: 

  1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 6 miesiące) świadectwo chrztu obojga narzeczonych.
  2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej.
  3. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego(małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po sześciu miesiącach od momentu wystawienia).
  4. Dowody osobiste narzeczonych (w czasie spisania protokołu)
  5. Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
  6. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowcówkonieczny jest także akt zgonu małżonka
  7. Zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich
  8. Zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego

Nauki Przedmałżeńskie dla narzeczonych w naszej parafii:

24.03.2018
19.05.2018

 
Nauki odbywają się w domu katechetycznym od 10.00 do 14.00.

Zapisy w kancelarii przez zgłoszenie osobiste.

Poradnia Życia Rodzinnego w naszej parafii jest czynna w każdą II i IV sobotę miesiąca od godz. 10.00 - 12.00

Zgłoszenia Telefoniczne pod nr +48 721266480.

 

SAKRAMENT BIEZRMOWANIA

Do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej przygotowuje się młodzież trzecich klas gimnazjum. Przygotowanie odbywa się na szkolnej katechezie i przy parafii. Zainteresowani mogą szczegółowe informacje uzyskać u Duszpasterzy i Katechetów.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Sakramentu Chrztu św. udzielamy zasadniczo w drugą i w czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.00
Dzieci do Chrztu św. zgłaszają rodzice w Kancelarii Parafialnej. Należy mieć ze sobą Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.
Obowiązkowa nauka dla rodziców i chrzestnych w piątek (przed niedzielą chrzcielną) po Mszy św. wieczornej, ok. godz. 18.30.

Msza święta w intencji dzieci obchodzących Pierwszą Rocznicę Chrztu świętego oraz ich rodziców i chrzestnych jest sprawowana zasadniczo w drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 14.00.
Dzieci roczne zgłaszają rodzice w Kancelarii Parafialnej.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać w godzinach urzędowania Kancelarii Parafialnej.
Aby załatwić sprawnie formalności przeczytaj poniższe informacje.